Rok podatkowy spółki skończył się 31 marca 2020 r. W jakim terminie spółka musi złożyć informację podatkowe ORD-U i informacje IFT-2R? Czy spółka może skorzystać z przedłużonego terminu do przesłania takich informacji? Na pytania czytelników odpowiada ekspert.

Spółka powinna sporządzić i przesłać obie wymienione informacje na zasadach ogólnych, tj. do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego – w tym konkretnym przypadku do 31 czerwca 2020 r. Spółka nie jest bowiem objęta rozporządzeniem ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. poz. 563). Odroczenia tego terminu można dochodzić od organów podatkowych na zasadach ogólnych, właściwych do udzielenia ulg w spłacie należności podatkowych.

Bartosz Głowacki, doradca podatkowy i partner w MDDP