Jakie środki komunikacji elektronicznej przy organizowaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy są dopuszczalne zgodnie z nowo przyjętą nowelą specustawy o koronawirusie? Na pytania czytelników odpowiadają eksperci.
W noweli nie przewidziano żadnych szczegółów i warunków technicznych, jakie musi spełnić WZA przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokładny sposób przeprowadzenia wirtualnego WZA pozostawiono w gestii spółki, która powinna ustanowić regulamin. Jednakże trzeba pamiętać, że zasady możliwości wirtualnego uczestnictwa w WZA powinny uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej oraz możliwości identyfikacji akcjonariuszy.
W praktyce możliwe jest przeprowadzenie WZA w formie telekonferencji za pośrednictwem takich aplikacji jak Skype, Times Microsoft, Zoom. Możliwe jest również wykorzystanie zwykłego połączenia telefonicznego. Tylko trzeba pamiętać, że korzystając z tych możliwości technologicznych, należy to zorganizować w taki sposób, aby w tym samym czasie wszyscy uczestnicy WZA słyszeli się, mogli się wypowiadać oraz głosować, mimo przebywania w innym miejscu niż sala obrad.
Ustawa dopuszcza również możliwość wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub osobiście, np. korespondencyjnie przed WZA albo w trakcie, np. e-voting. Czyli w praktyce, pomimo braku uczestnictwa wirtualnego w WZA, możemy skorzystać w ten sposób tylko z prawa głosu.
Katarzyna Małkowska, adwokat w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k; Bartosz Sierakowski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k.