Jestem członkiem zarządu spółki akcyjnej. Na jakich zasadach zarząd spółki może odbywać posiedzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. m.in. w trybie telekonferencji albo wideokonferencji? Na pytania czytelników odpowiadają eksperci.

Zgodnie z nowo dodanym art. 208 par. 51–53 oraz art. 371 par. 31–33 k.s.h. możliwe jest od 1 kwietnia odbywanie posiedzeń zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej przy wykorzystaniu nowych technologii, tj. m.in. w trybie telekonferencji lub wideokonferencji.

W celu przeprowadzenia posiedzenia w formie online rada nadzorcza spółki akcyjnej musi ustanowić regulamin, w którym określi szczegółowe zasady jego przeprowadzenia. W regulaminie nie może być regulacji, które by ograniczały możliwość udziału w posiedzeniu w formie online ponad konieczność zapewnienia jedynie możliwości identyfikacji uczestników oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji. Dodajmy dla porównania, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma wymogów co do obowiązku ustanowienia regulaminu. Istotne jest, aby wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Warto więc wówczas w powiadomieniu określić, w jaki sposób będzie się odbywało niniejsze zgromadzenie.

Katarzyna Małkowska, adwokat w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k; Bartosz Sierakowski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k.