Na co można przeznaczyć kredyt z gwarancji płynnościowych? Na pytanie naszego czytelnika odpowiadają eksperci.

Przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej wskazują, że gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mogą być udzielane przez BGK na zabezpieczenie kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Co do zasady więc przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać kwotę kredytu w szczególności na spłatę w terminie wymagalnych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (wynagrodzenia dla pracowników oraz podwykonawców, nabywanie towarów i usług związanych z biznesem, płatności związane z nieruchomościami itd.). Należy założyć, że szczegółowa dokumentacja kredytowa będzie zawierała bardziej precyzyjne wskazania co do przeznaczenia kredytu. Istotne jest również to, że gwarancje mogą być udzielane nie tylko pod nowe kredyty, lecz także pod te już zaciągnięte, w tym kredyty odnawialne, także w rachunku bieżącym, oraz nieodnawialne.

Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny, Kancelaria Gessel;
Michał Bochowicz, managing associate, adwokat, Kancelaria Gessel