Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, które przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorców w rozumieniu prawa przedsiębiorców. Średnim przedsiębiorcą jest ten który w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych łącznie: 1) zatrudniał średniorocznie od 50 do 249 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży o równowartości od 10 do 50 mln euro lub suma jego aktywów w bilansie na koniec roku miała równowartość od 10 do 43 mln euro. Dużym przedsiębiorcą jest taki, którego skala działalności przekracza powyższe limity.

Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny, Kancelaria Gessel; Michał Bochowicz, managing associate, adwokat, Kancelaria Gessel