Jaki jest maksymalny okres kredytu obrotowego objętego gwarancją BGK? Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.

Maksymalny okres kredytu, jaki może obejmować gwarancja de minimis z BGK, został wydłużony z 24 do 39 miesięcy. Okres ten nie musi być tożsamy z okresem kredytowania.

Możliwe jest objęcie gwarancją BGK umów kredytowych, które są już w toku.

Możliwe jest także objęcie gwarancją tylko części ogólnego okresu obowiązywania umowy kredytu. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, decydujące znaczenie ma polityka konkretnego banku.

W praktyce zdecydowana większość gwarancji do umów udzielana jest na okres zbieżny z okresem kredytowania lub nieznacznie krótszy.


Marcin Czapiewski, senior manager, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy