Komisja Europejska zaproponowała w środę pakiet pomocy makrofinansowej w wys. 3 mld euro na wsparcie dziesięciu krajów sąsiadujących z UE, aby pomóc im w ograniczeniu skutków ekonomicznych pandemii koronawirusa.

Propozycja, po wstępnej ocenie potrzeb finansowych, przewiduje, że Albania otrzyma 180 mln euro, Bośnia i Hercegowina - 250 mln, Gruzja - 150 mln, Jordania - 200 mln, Kosowo - 100 mln, Mołdawia - 100 mln, Czarnogóra - 60 mln, Macedonia Północna - 160 mln, Tunezja - 600 mln, a Ukraina - 1,2 miliarda euro.

„Wspieranie naszych sąsiadów jest niezbędne w czasach kryzysu, aby cały region był stabilny. W ramach globalnej reakcji UE na pandemię koronawirusa musimy pomóc naszym sąsiadom w złagodzeniu skutków gospodarczych. Te +kryzysowe programy pomocy makrofinansowej+ pomogą 10 krajom w zapewnieniu stabilności makroekonomicznej oraz ochronie ich ludności i firm w czasie kryzysu" - powiedział wiceszef KEValdis Dombrovskis.

Zdaniem unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego solidarność europejska nie może kończyć się na granicach Unii. "Ponieważ w tym globalnym kryzysie stoimy lub upadamy razem. Dzisiaj Komisja Europejska podejmuje krok, aby pomóc dziesięciu naszym sąsiadom w walce z koronawirusem. Wzywam Parlament Europejski i Radę do szybkiego uzgodnienia tego ważnego pakietu” - powiedział.

Środki pomocy makrofinansowej będą udostępniane na 12 miesięcy w formie pożyczek na bardzo korzystnych warunkach, aby pomóc tym krajom w zaspokojeniu ich pilnych pilnych potrzeb finansowych. Wraz ze wsparciem Międzynarodowego Funduszu Walutowego środki mają przyczynić się do zwiększenia stabilności makroekonomicznej i łagodzenia negatywnych konsekwencji społeczno-ekonomicznych pandemii koronawirusa. Instrument ten jest również dostępny dla innych krajów mających trudności z bilansem płatniczym.

Po przyjęciu propozycji Komisja jest gotowa wypłacić pierwszą ratę tak szybko, jak to możliwe. Druga rata mogłaby zostać wypłacona w czwartym kwartale 2020 r. lub w pierwszej połowie 2021 r.