Przedstawiony przez rząd plan „odmrażania” gospodarki odpowiada uzasadnionym oczekiwaniom biznesu - poinformował w piątek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Przedstawiciele ZPP wskazują, że wszelkie działania, takie jak tarcza antykryzysowa czy przygotowywana przez PFR tarcza finansowa, nie przyniosą rezultatu, jeśli gospodarka nie wróci do normalnego funkcjonowania. "Każdy dzień lockdownu wiąże się z ryzykiem wzrostu bezrobocia, spadkiem produkcji, a w konsekwencji doprowadzić może do głębokiej recesji. Wobec tego absolutnie konieczne jest przygotowanie planu jak najszybszego powrotu gospodarki do regularnego funkcjonowania w nowych warunkach" - napisano.

Podkreślono, że proces należy przeprowadzić z zachowaniem wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa, tak by „restart” gospodarki nie wiązał się z istotnym zwiększeniem ryzyka epidemiologicznego. Przypomniano, że ZPP przygotował zalecenia dla sektora produkcyjnego, usługowego, gastronomii, handlu detalicznego, hotelarstwa, czyli wszystkich branż, które zostały w największym stopniu dotknięte ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd.

ZPP uważa, że przedstawiony przez rząd plan „odmrażania” gospodarki odpowiada uzasadnionym oczekiwaniom biznesu, a harmonogram uruchamiania kolejnych gałęzi gospodarki, jest stosunkowo konkretny. "Podejście oparte na stopniowym likwidowaniu restrykcji w kolejnych branżach, jest jak najbardziej zbieżne z przedstawianymi przez nas rekomendacjami" - napisano.

Przedstawiciele ZPP wyrażają nadzieję, że poszczególne etapy będą wdrażane w życie w cyklach tygodniowych, a nie trzytygodniowych. Zaznaczyli jednak, że horyzont czasowy stanowi pewien bezpiecznik umożliwiający dostosowanie tempa procesu do sytuacji epidemiologicznej. "Naturalnie, jeśli będziemy mieli do czynienia z istotnym wzrostem liczby zachorowań, odmrażanie gospodarki będzie musiało postępować nieco wolniej, niż byśmy tego oczekiwali" - dodano.