"16 kwietnia 2020 r. minister finansów Tadeusz Kościński powołał Mateusza Bergera na stanowisko przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego" – podał resort w komunikacie.

Mateusz Berger jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestnikiem studiów w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 2012-2017 pracował w departamencie prawnym PKO BP S.A., zajmując się obsługą prawną działów bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Brał udział w komitecie kredytowym na poziomie centrali banku PKO BP. Od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora departamentu jednostek nadzorowanych i podległych w Ministerstwie Rozwoju, podano.

Od stycznia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Równocześnie pełnił funkcję przewodniczącego rad nadzorczych Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 r., w ramach czasowej delegacji, zasiadał w zarządzie Agencji Rozwoju Przemysłu, a 10 kwietnia br. został powołany na stanowisko wiceprezesa  Agencja Rozwoju Przemysłu.