"Tylko do PPK prowadzonych przez TFI w marcu wpłacono netto ok. 182 mln zł. Wynik z zarządzania tym razem uszczuplił wartość aktywów – według naszych szacunków o ok. 26 mln zł (w PPK prowadzonych przez TFI). Powód? W marcu przez rynki przeszło tornado przecen w związku z zamrożeniem gospodarek w obronie przed pandemią COVID-19. Choć fundusze zdefiniowanej daty wypadły całkiem nieźle w porównaniu do innych form zbiorowego inwestowania, to jednak większość z nich poniosła straty, średnio od -1,9% w przypadku funduszy z grupy 2025 do -6,9% w przypadku funduszy z datą docelową w 2060 roku" - czytamy w raporcie.

Pozycję lidera, z dużą przewagą nad kolejnymi instytucjami, utrzymało PKO TFI, które jednocześnie podpisało najwięcej umów w ramach pierwszej tury PPK oraz najwcześniej uruchomiło pierwsze fundusze pod PPK. W marcu towarzystwo odnotowało wzrost aktywów o 60 mln zł do 207 mln zł. Na kolejnych dwóch miejscach utrzymały się TFI PZU oraz Nationale Nederlanden PTE, których aktywa wzrosły odpowiednio o 27 mln zł i 25 mln zł. Powyżej 20 mln zł na koniec marca zgromadziły także: NN Investment Partners TFI  (wzrost o 18 mln zł), Aviva Investors TFI (wzrost o 12 mln zł) oraz AXA TFI (+8 mln zł), podano także. 

Jak zaznaczono, 23 marca 2020 r. Polski Fundusz Rozwoju przekazał instytucjom finansowym zarządzającym PPK 34,7 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2019 rok. Do 15 kwietnia br. zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 144 tys. uczestników PPK. 

"Ponadto kolejnej transzy uczestników, którzy uczestniczą w PPK, zostanie przekazana jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł. Pierwsze osoby taką wpłatę otrzymały w styczniu. Do końca kwietnia 2020 r. z tego tytułu Fundusz Pracy za pośrednictwem PFR wypłaci ok. 250 mln zł" - czytamy także.

Według prognoz PFR, na koniec kwietnia aktywa zgromadzone w PPK mają wzrosnąć do 1,1 mld zł, a do końca 2020 roku - do około 3 mld zł.

Obecnie trwa druga tura wprowadzania PPK, która obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Terminy na podpisanie odpowiednich umów zostały przesunięte do 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK), podsumowano.