- Pojawiają się interpretacje, zgodnie z którymi dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g ust. 10 może zaistnieć w sytuacji, gdy się obniży wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie (o 20%). Przepis art. 15g ust. 8 wskazuje, że obniżenie wymiaru czasu pracy „o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu”. Może pojawić się wątpliwość, czy dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego w czasie obniżenia wymiaru czasu przysługuje w sytuacji, gdy pracodawca obniży wymiar w mniejszym zakresie (np. o 10%). W mojej ocenie może być interpretacja, że w takiej sytuacji dofinansowanie nie przysługuje - mówi Adrian Prusik, radca prawny, Kancelaria Prawna Pracy Wpjewódka i Wspólnicy.

Cała rozmowa: