Nowelizacja jest częścią "tarczy antykryzysowej". Senat zgłosił jedną poprawkę do noweli. Ma ona charakter legislacyjny, dotyczy prawidłowego umieszczenia w jednym z przepisów odesłania do innych regulacji. Sejm przyjął tę poprawkę, co wcześniej zarekomendowała sejmowa komisja finansów publicznych.

455 posłów opowiedziało się za poprawką, nikt nie był jej przeciwny i nikt się nie wstrzymał.

Nowela ustawy o systemie instytucji rozwoju rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju, tak by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z ustawą do zadań PFR będzie należało np. podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych. Fundusz będzie udzielał m.in. firmom wsparcia finansowego.

Ustawa zakłada, że w latach w latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym noweli wyniesie 11,7 mld zł.

Nowe regulacje usuwają ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. przez dopuszczenie udzielania finansowania przedsiębiorcom nie tylko w formie obejmowania akcji lub udziałów (czyli nowo wyemitowanych), ale także przez ich nabycie (tj. z obecnego kapitału zakładowego).

"Mówimy tutaj o inwestycjach, wsparciu przedsiębiorców, o pożyczkach, także pożyczkach dla małych i średnich firm, dla których dzisiaj PFR praktycznie nie ma oferty" - tłumaczyła podczas prac na nowelą w Senacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak dodała, chodzi o m.in. nabywanie obligacji, wierzytelności, przystępowanie do spółek osobowych.

"Drugi ważny komponent to jest także element, który jest związany z instrumentem leasingowym, utworzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu, w wysokości 1 mld 700 mln zł" - powiedziała.

Zgodnie z zapisami, ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tarcza antykryzysowa to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.