W związku z pandemią COVID-19 BNP Paribas Leasing umożliwia klientom przesunięcie płatności rat pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy - poinformowała w środę firma.

Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku umów leasingu – nie była przedmiotem cesji – podano w komunikacie.

Wskazano, że oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, poza kosztami odsetkowymi według stopy umownej. „W ramach prolongaty, umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Karencja obejmuje spłatę kredytu i odsetek z jednoczesną kapitalizacją tych odsetek” - czytamy.

Firma poinformowała, że cały proces może zostać przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem uproszczonej procedury rozpatrywania wniosków. Dotyczy ona rozpatrywania wniosków klientów, o zaangażowaniu do 1 mln zł, przy większych ekspozycjach, obowiązuje indywidualny tryb rozpatrywania.