Pekao wprowadził ułatwienia w zaciąganiu kredytów przez mikro, małe i średnie firmy zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która podwyższa gwarancje de minimis do 80 proc. Ma to pomóc zminimalizować skutki pandemii koronawirusa.

Gwarancje de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego to jeden z głównych instrumentów zwiększających dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak podano w komunikacie, dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu zobowiązań finansowych MŚP, firmom tym łatwiej jest uzyskać kredyt obrotowy lub inwestycyjny. Do końca lutego br. z finansowania z gwarancją de minimis skorzystało już ponad 150 tys. polskich przedsiębiorców, którym udzielono zabezpieczonego kredytu na łączną kwotę 121,8 mld zł - poinformował Bank Peako SA.

Jak zaznaczyła, cytowana w komunikacie, wiceprezes Pekao Magdalena Zmitrowicz, firmy z sektora MŚP są często słabsze kapitałowo, bez zabezpieczeń i rezerw finansowych, dlatego ważne jest ich wsparcie, szczególnie w tym trudnym okresie.

Pekao podał, że z nowych rozwiązań przygotowanych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego firmy mogą już korzystać. "Pekao wdrożył ułatwienia dla klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do finansowania w oparciu o nową umowę z BGK" - napisano. Gwarancje de minimis podwyższono do 80 proc., obniżono prowizję i wydłużono czas gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy.

Bank przypomniał, że zmiany są efektem rozmów prowadzonych w ostatnim czasie przez polski sektor bankowy - mają zminimalizować skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa. "Wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, może mieć w najbliższym czasie problem z zachowaniem płynności finansowej. Dlatego cały sektor finansowy, w tym Bank Pekao, współpracuje, żeby jak najszybciej wprowadzić kolejne rozwiązania pomocowe" - czytamy.