Spór o kształt i sposób organizacji mobilnej telewizji, to jednocześnie dyskusja o podział kilkuset milionów złotych przychodów, jakie rocznie może przynieść usługa.
Nadawcy telewizyjni nie chcą się zgodzić na zaproponowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej model polskiego rynku cyfrowej telewizji mobilnej (mTV). Jest to gra o sposób wprowadzenia ładu na nowym rynku, w tym o to, kto będzie go regulował. W tle stoją niemałe pieniądze. Z wypowiedzi przedstawicieli nadawców można odnieść wrażenie, że chcą oni, ponosząc jak najmniejsze ryzyko, zagwarantować sobie jak największy udział w ewentualnych zyskach. Pozycja nadawców jest o tyle słaba, że mTV może powstać bez ich udziału. I nadawcy to wiedzą.
Nim mobilna telewizja cyfrowa w standardzie DVB-H ruszy, w budowę sieci trzeba - zdaniem operatorów - zainwestować od 100 mln do 200 mln euro. Kolejne pieniądze do wydania to opłata za zezwolenia na nadawanie. To kwota, której wydanie nie przeraża sieci komórkowych - ich roczne inwestycje są zdecydowanie wyższe. Nadawcy nie są przyzwyczajeni do takich inwestycji, choć - jak wynika z bilansów - i ich na to stać. Inwestycja się spłaci, jeśli mTV zdobędzie rynek. Szacuje się, że roczne przychody z oferowania tego produktu mogą sięgać 400 mln zł.
Schemat płacenia za mTV w Polsce nie został określony. Wiele wskazuje na to, że będzie się składał z kilkunastozłotowego abonamentu za podstawowe kanały i dodatkowych opłat za treści premium. Przy założeniu, że jest to usługa dla najwyżej miliona klientów, wpływy z podstawowego abonamentu mogą wynieść od około 60 mln do blisko 200 mln zł rocznie. Z tych pieniędzy oferujący usługę klientom detalicznym musi opłacić koszty związane z dostarczeniem treści.
Drugi strumień wpływów to opłaty za treści premium oraz usługi dodane związane z mTV (np. SMS-owe konkursy interaktywne). W grę wchodzą kwoty rzędu 100 mln zł rocznie do podziału między operatora komórkowego a dostawców treści i pośredników.
Trzecie źródło dochodu to reklama. Gros z tego źródła trafi do tych, którzy dostarczać będą kanały przygotowane specjalnie dla mTV. Skala przychodów z reklamy będzie zależała od liczby klientów. Konserwatywne szacunki mówią, że jeśli usługa zdobędzie co najmniej 500 tys. klientów, może być to kwota rządu 100 mln zł rocznie.
SZERSZA PERSPEKTYWA - ŚWIAT
Według prognoz firmy badawczej Juniper Research, w tym roku na mobilną reklamę na świecie zostanie wydane 1,3 mld dol., a w 2013 roku - blisko 7,6 mld dol. Główna część wydatków - 335 mln dol. - pochłonie reklama SMS. Jej wartość w 2013 roku wyniesie 2,5 mld dol. Już od 2010 roku więcej niż na SMS reklamodawcy będą wydawali na reklamy w mTV. Juniper Research szacuje, że w 2013 roku rynek mobilnej reklamy w Europie Wschodniej wart będzie ok. 500 mln dol.