Przedsiębiorcy po raz kolejny mogą zgłaszać się do najważniejszego konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Szybka Ścieżka. W czterech rundach konkursu czeka w sumie 1,2 miliarda złotych dla sektora B+R na tworzenie nowatorskich produktów, technologii i usług. Kryteria i proces wnioskowania zostały w tym roku maksymalnie uproszczone.

Jako pierwsze o dofinansowanie będą mogły ubiegać się duże firmy oraz ich konsorcja również z MŚP jak i jednostkami naukowymi. W przeznaczonych dla nich I i II rundzie Szybkiej Ścieżki jest do rozdysponowania 300 mln złotych i 100 mln złotych. Wnioski można składać już od 7 lutego do 20 kwietnia 2020 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, samodzielnie lub w konsorcjach z innymi firmami lub z jednostkami naukowymi będą wnioskować o w sumie 500 mln złotych w III rundzie i o 300 mln złotych w IV rundzie. W ich przypadku wnioski powinny wpływać od 21 kwietnia do 18 czerwca 2020 roku.

- Na finiszu perspektywy unijnej liczymy na rekordowe zainteresowanie przedsiębiorców stawiających na innowacyjność – podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Przyznane w tym roku środki beneficjenci będą zobowiązani rozliczyć do końca 2023 roku. Ocena wniosku następuje w ciągu 90 dni od końca rundy, w której złożono wniosek. Konkurs odbywa się w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytelniej…

W 2020 roku dokumentacja konkursowa jest o wiele prostsza. Dzięki poprawie komunikatywności języka i szaty graficznej dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, więc lepiej zrozumiałe dla zainteresowanych.

To zasługa m.in. projektu „Analiza językowa”, realizowanego w ubiegłym roku przez NCBR. Polegał na sprawdzeniu regulaminu i dokumentów konkursowych pod względem leksykalnym, składniowym i logicznym. Efekty pokazały, że nawet trudne kwestie szczegółowe można opisać językiem wciąż precyzyjnym, a jednocześnie przyjaznym dla wnioskodawców.

…i prościej

Liczba kryteriów oceny projektów zmniejszono do 13. Najważniejsze punkty oceny znajdują się teraz w kryteriach punktowanych, bo skala punktowa daje szerszą możliwość oceny i większą szansę na dobrą ocenę niż skala zerojedynkowa. Sam opis kryteriów jest bardziej klarowny i krótszy niż dotychczas. Jedną z najważniejszych zmian jest stworzenie nowego kryterium punktowanego pod nazwą „Istota projektu”. Ma ono oddawać koncepcję całego zamierzenia, by na etapie przygotowywania wniosku główne elementy planowanego przedsięwzięcia zostały opisane wyczerpująco i w jednym miejscu.

Drugi konkurs Szybkiej Ścieżki w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Wartość alokacji zostanie w tym przypadku podana w późniejszym terminie. Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku Centrum przeprowadzi 11 konkursów, przeznaczając na to budżet co najmniej 2 mld zł. Tradycyjnie, jak co roku, wnioski będzie można składać także do konkursu Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, który został ogłoszony 14 stycznia.

Przedsiębiorcy przetestowali i polecają

FLUENCE SP. Z O.O. to jedyny w Polsce producent laserów femtosekundowych. Konkuruje z przedsiębiorstwami z Francji, Niemiec, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Polska firma rozwija technologię laserów całkowicie światłowodowych.

Ponieważ lasery femtosekundowe to skomplikowane urządzenia, mają tendencję do psucia się. Firmy ścigają się, kto zaoferuje laser najbardziej niezawodny. Nasza technologia rozwiązuje te problemy. Daje długoterminową stabilność pracy, nie wymaga uwagi serwisanta, ma lepszą niż konkurenci stabilność kierunkową wiązki. A to wpływa na obniżenie ceny – wyjaśnia Michał Nejbauer współzałożyciel FLUENCE SP. Z O.O.

Lasery femtosekundowe stosuje się np. do wykonywania otworów w nowoczesnych wtryskiwaczach paliwa oraz do produkcji nowych generacji paneli fotowoltaicznych. Są użyteczne w medycynie, gdzie już dziś dominują w okulistyce przy popularnych zabiegach usuwania zaćmy i krótkowzroczności. W sferze badawczej pozwalają choćby na łatwiejsze manipulowanie genami.

W ramach projektu, dofinansowanego z konkursu NCBR Szybka Ścieżka i którego realizacja zaplanowana jest do końca 2020 r., powstają cztery produkty: trzy lasery o różnej mocy oraz dedykowany im konwerter. ­– Oscylator femtosekundowy, jeden z najmniejszych na świecie i budzący wszędzie zachwyt ze względu na swój rozmiar, w zasadzie jest gotowy. Bardzo zaawansowany jest najmocniejszy femtosekundowy laser 100-watowy metrowej długości. Powstają kompaktowy laser 30-watowy oraz przetwarzacz częstości fali czyli moduł konwertujący promieniowanie na inne długości fali, który można będzie stosować wraz z naszymi laserami – wyjaśnia przedstawiciel FLUENCE. – Trzy nasze lasery będą bezpośrednio wykorzystywane do różnych celów, dodatkowo konwerter będzie współpracować z laserami 30- i 100-watowym.

Strojony przetwarzacz częstości fali będzie można wykorzystywać np. w badaniach naukowych do podglądania reakcji fotochemicznych: badacz może do komputera wpisać konkretną liczbę i przetwarzacz dostroi laser do potrzebnej długości fali.

Siłą FLUENCE jest bardzo kompetentny zespół fizyków laserowych, elektroników, programistów, którzy dotąd skupiali się na rozwijaniu samej technologii laserów femtosekundowych. Od niedawna analizują też nowe opcje ich użytkowania. – Powstające w Polsce perymetry do oceny pola widzenia już zawierają nasz laser – mówi Michał Nejbauer. – Z innego konkursu NCBR, Ścieżka dla Mazowsza, dostaliśmy grant na realizację projektu na zastosowania laserów femtosekundowych. Będziemy poszerzać różne klasy tych laserów o parametry gwarantujące nowe możliwości w przemyśle i nauce.

Dowiedz się więcej

Dla wszystkich osób zainteresowanych ofertą konkursową Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje bezpłatne spotkania informacyjne. Najbliższe odbędą się 24 marca i 14 kwietnia w Warszawie. Zapisy dostępne są na stronie: ncbrdlafirm.pl

Regulamin i dokumentacja konkursu „Szybka Ścieżka” dostępne są na stronie internetowej NCBR.