Czy podatnik, który zrezygnował lub stracił prawo do stosowania podmiotowego zwolnienia z VAT, może do niego powrócić? Jakie warunki musi spełnić?

Kiedy podatnik może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT mają prawo podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła 200 000 zł. Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT do wartości sprzedaży obliczanej na potrzeby ustalenia prawa do zwolnienia nie zalicza się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Niebrana jest pod uwagę także wartość odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które zwolnione są z podatku na podstawie art. 43 ustawy o VAT z wyjątkiem transakcji związanych z nieruchomościami, usługami ubezpieczeniowymi i innymi wymienionymi w art. 43 ww. ustawy. Wyłączona jest także odpłatna dostawa towarów, które zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, zaliczane są do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji. Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonują dostaw i świadczą usługi wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, czyli m.in. prawnicze, jubilerskie, ściągania długów oraz faktoringu, mimo że ich sprzedaż w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyła limitu 200 000 zł.

Powrót do zwolnienia z VAT

W sytuacji, gdy w trakcie roku obrotowego wartość sprzedaży, którą osiągnął podatnik, przekroczy limit 200 000 zł, traci on prawo do korzystania ze zwolnienia. W związku z tym zobowiązany jest dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT. Może to także zrobić dobrowolnie w dowolnym momencie roku, mimo że nie osiągnął wskazanego w ustawie limitu. Niezależnie od tego, czy podatnik dobrowolnie zrezygnował ze zwolnienia, czy stracił do niego prawo, istnieje możliwość powrotu do zwolnienia pod warunkiem, że wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu 200 000 zł. Powrót do zwolnienia może nastąpić po upływie roku od końca roku, w którym podatnik zrezygnował lub stracił prawo do korzystania ze zwolnienia. Powrót do zwolnienia jest możliwy również w trakcie roku obrotowego, jeśli zachowane zostaną opisane wyżej warunki.

Jakość obsługi księgowej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdego biznesu. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy doskonale znają prawo podatkowe obowiązujące w naszym kraju. Stale śledzą również wszelkie zmiany w nim. Dzięki temu możemy służyć naszym klientom radą i wsparciem w każdej sytuacji. Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o nas i naszej ofercie na stronie http://efekta.waw.pl/.