Czy wpadłbyś na to, że ciągnące się krówki mogą być innowacją stworzoną w efekcie prac badawczo-rozwojowych?

Choć o dotacjach unijnych na innowacje wiedzą dziś wszyscy, to samo pojęcie innowacji kojarzone jest najczęściej z zaawansowanymi technologiami z branży IT. A niesłusznie! Fundusze Europejskie mogą wesprzeć Twój pomysł bez względu na branżę, w której działasz. Twoja innowacja może być dofinansowana z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), jeśli poprzesz ją wynikami prac badawczo-rozwojowych. Mogą być przeprowadzone we własnym zakresie, zlecone czy choćby nabyte w formie gotowych wyników.

Czy z punktu widzenia przed­siębiorcy opłaca się prowadzić prace badawczo­-rozwojowe? Z badań (prze­prowadzonych wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PricewaterhouseCoopers) wynika, że tak. Są na to dowody w postaci realnych zysków. Pierw­sze zaczynają się pojawiać średnio po 2,5 roku. A dokładniej: ponad 30% firm osiąga je już po roku, a 27% po 2 latach od wdrożenia prac B+R. Brzmi obiecująco. A jaki konkretnie wpływ ma wysokość wydatków na badania? Nie ma na to prostego przelicznika. Wiadomo natomiast, że niskie wydatki (w porównaniu z konkurencją) odbijają się nega­tywnie na wynikach finansowych. Dziesięcioletnie dane z Raportu Strategy&, obejmującego najbardziej innowacyjne firmy świata, dowodzą tego niezbicie. Wniosek? Warto prowadzić prace B+ R i wdrażać ich efekty, bo to się po prostu opłaca. Tym bardziej, że Fundusze Europejskie bardzo chętnie współfinansują takie inwestycje. Pieniądze pochodzą z trzech różnych źródeł. Zobacz, które będzie odpowiednie dla Twojej firmy i sięgnij po swoją szansę!

ŹRÓDŁO 1. Badania na rynek POIR

To propozycja dla firm, które na bazie przeprowadzonych prac B+R chcą modernizować swoją ofertę. Zaplanowano trzy konkursy:
■ ogólny - z pulą 550 mln zł,
■ dla firm ze średnich miast - z pulą 150 mln zł,
■ wspierający ideę dostępności (rozwiązania dla osób starszych i niepełnosprawnych) - z pulą 50 mln zł.


Z dotacji można sfinansować różne wydatki niezbędne do wdrożenia prac B+ R, na przykład: nową linię produkcyjną, maszyny, urządzenia czy roboty bu­dowlane bezpośrednio związane z inwestycją. Udział dotacji to maksymalnie 70%. Konkursy ogłoszone zostaną 24 lutego, a wnioski można składać od 25 marca do 23 kwietnia.

Przykładem dotacji z oferty Badania na rynek (prawie 20 mln zł) jest Piekarnia Tyrolska. Udowodniła ona rzecz z gruntu nieoczywistą - że innowacją może być także... powrót do tradycji! Na przekór tendencjom podkręcania pieczywa chemicznymi dodatkami, piekarnia wdrożyła technologię redukującą straty składników odżywczych i wykorzystującą surowce w całości.

ŹRÓDŁO 2. Premia technologiczna POIR

To oferta dla firm sektora MŚP - dofinansowanie na spłatę części kredytu komercyjnego. O pieniądze (tzw. premię technologiczną) ubiegać się mogą projekty, które są finansowane za pomocą komercyjnego kredytu na innowacje technologiczne. Przyznają go banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem można objąć: koszty inwestycji technologicznej, ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją. Przeprowadzone i prawidłowo udokumentowane prace B+R dają Ci możliwość ubiegania się o premię technologiczną. Nabór wniosków już trwa i zakończy się 23 kwietnia. Termin kolejnego to 24 września - 30 grudnia.

Z premii technologicznej skorzystała np. produkująca słodycze firma Majami. Jej inwestycja okazała się smakowitym kąskiem dla wszystkich łasuchów. Dlaczego? Dotację przeznaczono na innowacyjną linię produkcyjną ekologicznych cukierków - krówek z prozdrowotnymi dodatkami. Dzięki nowej, nieinwazyjnej technologii zachowane zostaną cechy jakościowe cukierków, osiągalne dotychczas jedynie przy produkcji ręcznej.

ŹRÓDŁO 3. Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR

Z tej oferty możesz skorzystać, jeśli chcesz zainwestować we własne centrum B+R. Wymogiem jest wykazanie, że firma ma potencjał do prowadzenia badań. Chodzi o odpowiednią kadrę i pewne doświadczenia w B + R ( chociażby w kupowaniu takich usług). Pieniądze można przeznaczyć na zakup sprzętu, technologii i innych niezbędnych elementów infrastruktury. Ważne, żeby planowana działalność wpisywała się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). Są to obszary o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki - ich listę znajdziesz na smart.gov.pl. Konkurs ogłoszony będzie 2 marca, a wnioski można składać od 14 kwietnia do 11 maja. Dla przykładu - tego typu dotację (ponad 3,6 mln zł) otrzymała firma Softblue. Projektuje ona systemy informatyczne oraz świadczy usługi doradztwa gospodarczego i biznesowego. Środki przeznaczone zostały na budowę centrum B+R wyspecjalizowanego w dronach.

Prace B+R trzeba udokumentować

Dotyczy to finansowania wszelkich inwestycji związanych z wdrożeniem badań. Bez różnicy, czy firma przeprowadziła je we własnym zakresie, zleciła czy kupiła gotowe wyniki. W pierwszym przypadku należy sporządzić ewidencję prac. Powinna zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań i ich opis z uwzględnieniem kto, co wykonał i przy jakim zaangażowaniu czasowym. W raporcie trzeba wyodrębnić wydatki na działania B+R. Firma, która zleciła badania lub kupiła ich wyniki, musi mieć uregulowaną kwestię autorskich praw majątkowych (np. udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesione prawo do uzyskania patentu czy korzystania z niego). Potrzebne też będą kopie umów i dokumentów potwierdzających zakup wyników lub usługi. Taki wydatek musi być uwzględniony w dokumentach księgowych firmy. W przypadku zlecenia badań zewnętrznej jednostce, konieczny będzie jej raport dokumentujący cały proces.

W zdobywaniu dotacji pomoże Ci STEP

W sięganiu po unijne pieniądze aktywnie pomaga Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To ono przygotowało narzędzie STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt). To dopasowana do danego pomysłu pomoc ekspercka. STEP działa w oparciu o współpracę Ministerstwa, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIPE) oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. Jak to działa? Prosto! Wchodzisz na step.gov.pl, opisujesz krótko swój innowacyjny pomysł i wysyłasz wypełniony formularz. Po kilku dniach otrzymujesz informację, czy możesz liczyć na dofinansowanie. Jeśli tak, kontaktuje się z Tobą ekspert z Twojej branży. Po ustaleniu sposobu współpracy (spotkania, telekonferencje itp.), ekspert doradza, jak dopracować pomysł, by wpisywał się w kryteria unijnego dofinansowania. Usługa jest przyjazna i całkowicie bezpłatna!