Dostawa działki wraz z rozpoczętą budową domu jedno rodzinnego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tak jak dostawa terenu budowlanego.
Wątpliwości miała spółka, która zgodnie z uzyskanym pozwoleniem rozpoczęła na własnej działce budowę domu jednorodzinnego o powierzchni nieprzekraczającej 300 mkw. W ramach zrealizowanych już prac przygotowano i uzbrojono teren, a także wylano fundamenty domu. Potem jednak spółka zmieniła plany i postanowiła sprzedać inwestycję.
Zamierzała zastosować przy sprzedaży 8-proc. stawkę VAT. Podkreślała, że wylane fundamenty są w sposób trwały związane z gruntem, roboty budowlane są zaawansowane, a nabywca deklaruje ich kontynuowanie w celu ukończenia budynku, zgodnie z wydanym wcześniej pozwoleniem. Można więc już mówić o dostawie budynku objętego społecznym programem budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT – przekonywała spółka.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że dostawę działki z rozpoczętą budową domu należy traktować jako sprzedaż terenu budowlanego i opodatkować na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stawki 23 proc.
– Przedmiotem dostawy będzie niedokończona inwestycja budowlana, która w myśl przepisów prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) nie wypełnia definicji budynku, ponieważ nie jest zadaszona, oraz nie nosi cech budowli – argumentował dyrektor KIS. Stwierdził zatem, że dla potrzeb klasyfikacji podatkowej przedmiotem sprzedaży byłby grunt niezabudowany. Do takiej dostawy nie można zastosować 8-proc. stawki, właściwej dla obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Zdaniem organu w grę nie wchodzi również zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Jest ono przewidziane dla terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Dla klasyfikacji czynności do celów VAT (dostawa gruntu lub budynku) nie ma też znaczenia zamiar kupującego co do dalszego przeznaczenia nabytego gruntu wraz z rozpoczętą budową. Tym samym nie ma uzasadnienia rozpatrywanie, czy nabywca ma zamiar kontynuacji budowy rozpoczętego budynku, czy takiego zamiaru nie ma – dodał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 lutego 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.787.2019.2.KO