"Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 4,8 %" - czytamy w komunikacie.

Urząd podał też, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło 4 918,17 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło 5 198,58 zł, podał także Urząd.