Za ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych opowiedziało się 97 senatorów - wszyscy obecni na sali.

Jak poinformował senator sprawozdawca Maciej Łuczak (PiS), senatorowie podczas prac w komisji rolnictwa nie wnieśli poprawek, uwag do niej nie miał również legislator.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński poinformował podczas czwartkowej debaty w Senacie, że nowe przepisy mają ujednolicić, usprawnić i zwiększyć efektywność kontroli jakości żywności oraz spowodować skuteczniejsze eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu.

Obecnie kontrole jakości produktów w sklepach prowadzi też Inspekcja Handlowa, która podlega prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast IJHARS jest nadzorowana przez resort rolnictwa.

Ustawa przewiduje wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS. Będzie on mógł nadzorować działalność wojewódzkich inspektorów inspekcji oraz wydawać im wytyczne. Będzie mógł też wystąpić do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora IJHARS, jeśli stwierdzi, że jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.

Znowelizowane przepisy – co do zasady – mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.