Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej jest przewidziane na 31 stycznia 2020 roku. Jakie dokumenty będą obowiązywać przy wjeździe do Wielkiej Brytanii? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Po ubiegłorocznych grudniowych wyborach brytyjski parlament zaakceptował ustawę, która formalnie umożliwia Wielkiej Brytanii z końcem stycznia br. opuszczenie grona państw unijnych. Ustawa nabierze mocy prawnej po tym, jak na początku przyszłego tygodnia zostanie uchwalona przez Izbę Lordów.

Formalnie do brexitu dojdzie 31 stycznia br. Od 1 lutego do 31 grudnia 2020 obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy.

Czy będziemy potrzebować wizy?

W czasie okresu przejściowego możemy podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego.

Po okresie przejściowym bez wizy na terenie Zjednoczonego Królestwa można będzie przebywać przez trzy miesiące. Jeżeli jednak ktoś będzie chciał spędzić na Wyspach więcej czasu, będzie musiał ubiegać się o wizę. Oznacza to, że wjazd do Zjednoczonego Królestwa możliwy będzie na podstawie paszportu zagranicznego. Nie jest wykluczone, że zasady dotyczące wiz mogą zmienić się z 1 stycznia 2021 roku.

Pamiętać należy, że będąc członkiem Unii Europejskiej Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie obowiązywać w czasie okresu przejściowego.

Jeżeli okres przejściowy nie zostanie przedłużony, od stycznia 2021 roku Wielka Brytania stanie się państwem trzecim, jak Rosja czy Kazachstan. Oznacza to, że podróżujący będzie musiał wykupić dodatkową polisę na ubezpieczenie zdrowotne za granicą.

Cła i podatki

Po zakończeniu okresu przejściowego, tj. od stycznia 2021 roku zmianom ulegną kwestie cła i podatku na zakupy, które zostaną przewiezione do Polski w bagażu osobistym.

Zgodnie z regulacjami, zwolnione z należności celnych są towary wwożone do Polski z państw trzecich, które nie mają charakteru handlowego, a ich maksymalna wartość nie przekracza:

• 430 euro – dla podróżnych w transporcie lotniczym i morskim
• 300 euro – dla pozostałych podróżnych.

Co z bezpłatnym roamingiem?

Do końca grudnia 2020 roku w kwestiach związanych z roamingiem nic się nie zmieni. Przebywając na terytorium Wielkiej Brytanii z rozmów telefonicznych i Internetu będziemy korzystać na takich samych warunkach jak dotychczas.

W teorii od stycznia 2021 roku musi obowiązywać roaming. Nie wykluczone jednak, że przed wygaśnięciem okresu przejściowego operatorzy komórkowi obu krajów podpiszą porozumienia, dzięki którym będziemy mogli nadal korzystać z bezpłatnego roamingu.

Okres przejściowy – co się zmieni?
Okres przejściowy to czas, w którym Wielka Brytania powinna wdrożyć nowe przepisy do swego ustawodawstwa oraz podpisać deklarację o przyszłych relacjach z Unią Europejską. Obowiązywać będzie od 1 lutego do 31 grudnia 2020 roku.
W tym okresie UE będzie traktować Zjednoczone Królestwo jako państwo członkowskie. Będzie obowiązywać swobodny przepływ osób, jednak rząd brytyjski nie będzie miał swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych oraz nie będzie brał udziału w procesach decyzyjnych UE. Wielka Brytania będzie mogła zawierać nowe umowy i porozumienia, ale będą one mogły wejść w życie po zakończeniu okresu przejściowego.