Z początkiem 2020 r., jak co dwa lata, zmieniają się zarówno progi unijne w zamówieniach publicznych, jak i stały kurs euro do złotego, który jest stosowany przy ich obliczaniu. Administracja publiczna i przedsiębiorstwa sektorowe organizujące przetargi szybciej będą podpadać pod zaostrzony reżim udzielania zamówień.
ikona lupy />
DGP