Koordynacją zarządzania ruchem lotniczym nad Europą od początku stycznia zajmie się Janusz Janiszewski, szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Obejmie on przewodnictwo w Radzie Sterującej sojuszu A6, czyli aliansie największych europejskich instytucji żeglugi powietrznej m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.
Grupa powstała, żeby koordynować prace badawczo-rozwojowe i inwestycyjne głównych dostawców służb żeglugi powietrznej w programie SESAR (Single European Sky ATM Research). Ponadto A6 w swoich pracach skupia się na zmianach w przepisach dotyczących transportu lotniczego w Europie.
Na Starym Kontynencie coraz większym problemem staje się zatłoczenie nieba. Zwiększająca się liczba samolotów wymaga lepszych systemów zarządzania ruchem lotniczym, zmian w prawie i zwiększenia efektywności pracy kontrolerów ruchu lotniczego.
– Dla Polski przewodnictwo Polaka w A6 to realny wpływ na podejmowane decyzje dotyczące rozwoju branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie. To dowód na silną pozycję Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w gronie europejskich instytucji zapewniających bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej – powiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Decyzja o wyborze Janusza Janiszewskiego na przewodniczącego Rady Sterującej A6 została podjęta na październikowym spotkaniu wiodących członków tego sojuszu. Przedstawiciele europejskich służb żeglugi powietrznej podkreślali jego wieloletnie doświadczenie operacyjne i menedżerskie oraz międzynarodowe zaangażowanie polskiej agencji we współpracę m.in. z Komisją Europejską czy zrzeszeniami linii lotniczych.
Janusz Janiszewski to kontroler ruchu lotniczego z 20-letnim doświadczeniem. Od 2015 r. był dyrektorem Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a od lipca 2018 r. pełni obowiązki jej prezesa. Jest jednocześnie członkiem zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na czele Rady Sterującej A6 będzie stał przez rok. W tym czasie ma m.in. wypracowywać wspólne stanowisko agencji żeglugi powietrznej i reprezentować grupę na spotkaniach wysokiego szczebla. Będzie też miał wpływ na kształtowanie decyzji związanych z rozwojem branży zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Wielkim wyzwaniem będą prace nad pakietem zmian legislacyjnych dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (ang. Single European Sky, SES). Przepisy Unii Europejskiej mają na celu usprawnienie obsługi ruchu lotniczego poprzez redukcję opóźnień i optymalizację działania europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym.
Ujednolicanie europejskiej przestrzeni jest możliwe dzięki wdrażaniu technologicznego filaru inicjatywy SES. Zakłada on m.in., że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przepustowość przestrzeni powietrznej w Unii Europejskiej wzrośnie trzykrotnie, a koszty kontroli ruchu lotniczego znacząco spadną. W latach 2014–2020 Komisja Europejska na wdrażanie programu SESAR przeznaczyła około 2,5 mld euro. W kolejnych latach ma być on nadal rozwijany. W ramach programu SESAR nad własnymi rozwiązaniami technologicznymi pracuje także PAŻP.
Sojusz A6 został założony w 2011 r. przez agencje zarządzające ruchem lotniczym w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Francji i Włoszech. Do aliansu weszło także konsorcjum COOPANS obejmujące zarządców przestrzenią powietrzną w Austrii, Norwegii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Szwecji i Danii. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej stała się pełnoprawnym członkiem A6 w 2015 r. Do sojuszu dołączyło wtedy także kilka innych państw europejskich.
Członkowie aliansu odpowiadają za bezpieczne zarządzanie ponad 80 proc. europejskiego ruchu lotniczego. Będą także realizować 70 proc. inwestycji w nową infrastrukturę, która ma usprawnić zarządzanie ruchem lotniczym nad Europą.
__________________________________________________________________________________

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Jej najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności stale rosnącego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. To jedyn instytucja w Polsce, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Obecnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pracuje ponad 570 kontrolerów ruchu lotniczego.

Polscy kontrolerzy należą do czołówki służb ruchu lotniczego w Europie. Stoją na straży bezpieczeństwa operacji lotniczych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Odpowiadają za życie i zdrowie blisko pół miliona pasażerów na pokładach prawie 3 tys. samolotów, które każdego dnia korzystają z polskiej przestrzeni powietrznej. Rocznie obsługują blisko 800 tys. komercyjnych operacji lotniczych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia też służbę informacji powietrznej (FIS) dla lotnictwa ogólnego (general aviation). Informatorzy FIS dbają o bezpieczeństwo pilotów i załóg ponad 200 tys. mniejszych samolotów i innych statków powietrznych znajdujących się w przestrzeni niekontrolowanej, czyli do wysokości 3 tys. m.

Partner