UE będzie miała jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych. Przedstawiciele państw UE oraz PE porozumieli się w sprawie przepisów, które mają wesprzeć ten sposób inwestycji i zbierania kapitału.

Crowdfunding to alternatywna wobec tradycyjnych sposobów forma finansowania, która za pomocą platform łączy osoby chcące zainwestować posiadane środki z osobami poszukującymi pieniędzy na realizację konkretnego projektu. Takie finansowanie społecznościowe umożliwia rozwój szczególnie start-upom i małym firmom.

Komisja Europejska, która w zeszłym roku wyszła z inicjatywą w tej sprawie, oceniła, że przez brak wspólnych reguł wiele platform ma trudności z rozszerzeniem swojej działalności na inne kraje Unii Europejskiej i dlatego finansowanie społecznościowe w Unii jest słabo rozwinięte w porównaniu z innymi światowymi gospodarkami.

"Unijna licencja crowdfundingowa pomogłaby zwiększyć zasięg platform crowdfundingowych w Europie. Pozwoli to inwestorom na połączenie się z firmami z całej UE, dając przedsiębiorcom większe możliwości przekazania swoich pomysłów szerszej grupie inwestorów" - komentował w czwartek porozumienie wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

Uzgodniony jednolity zestaw kryteriów będzie miał zastosowanie do wszystkich europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego do ofert w wysokości 5 mln euro (KE proponowała limit 1 mln euro), obliczanych na okres 12 miesięcy i na jednego właściciela projektu.

Rozporządzenie umożliwi inwestorom otrzymanie karty kluczowych informacji inwestycyjnych przygotowaną przez właściciela projektu dla każdej oferty finansowania crowdfundingowego. Dostawcy usług crowdfundingowych będą musieli przekazywać klientom jasne informacje na temat ryzyka finansowego i opłat, jakie mogą być zmuszeni ponieść, w tym ryzyka niewypłacalności i kryteriów wyboru projektów.

Dodatkowo mniej zaawansowani inwestorzy otrzymają bardziej szczegółowe porady i wskazówki, w tym dotyczące możliwości ponoszenia strat i ostrzeżenia w przypadku, gdy ich inwestycja przekroczy 1 tys. euro lub 5 proc. wartości projektu netto.

Porozumienie między Parlamentem Europejskim i krajami UE przewiduje, że europejscy dostawcy usług crowdfundingowych będą musieli wystąpić o zezwolenie do właściwego organu krajowego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę. W Polsce będzie to Komisja Nadzoru Finansowego.

Na poziomie unijnym nadzór ma być koordynowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Rola ESMA została wzmocniona w takich obszarach, jak wiążąca mediacja w sporach, zbieranie danych od właściwych organów krajowych w celu tworzenia zagregowanych statystyk i opracowywanie standardów technicznych.

Aby przepisy weszły w życie, porozumienie będzie musiało jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE.