We współczesnej gospodarce firma, która nie stawia na rozwój, oddaje pole konkurencji. Więc jeśli nie chcesz zostać w tyle, zastanawiasz się skąd czerpać fundusze na ekspansję, badania i wprowadzanie innowacji w swojej firmie - już dziś zapoznaj się z ofertą konkursową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) to wojewódzka jednostka samorządowa, która wspiera przedsiębiorczość w zakresie pozyskiwania finansowania ze źródeł unijnych. Jej głównym celem jest pośredniczenie w przyznawaniu środków unijnych na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim. Do zadań COP w szczególności należy promocja konkursów skierowanych do przedsiębiorców, samorządów, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu oraz organizacja naborów wniosków o dofinansowanie i nadzorowanie ich realizacji. To oznacza, że funkcjonujące na terenie Łódzkiego firmy i jednostki, powinny zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy Centrum oraz na bieżąco śledzić ogłaszane konkursy.

Obszary wsparcia – czyli na co otrzymasz dofinansowanie

Działania realizowane przez COP koncentrują się na zadaniach wpisanych w I i II oś Programu Regionalnego dla województwa łódzkiego. W pierwszej z nich – „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” – fundusze przeznaczane są na zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej (B+R) jednostek naukowych oraz zacieśnienie współpracy sfery nauki i biznesu. Druga dotyczy zagadnień związanych z innowacyjną, konkurencyjną gospodarką. Obejmuje między innymi dofinansowanie przedsięwzięć, które umożliwiają stworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP, umocnienia handlu zagranicznego, realizację innowacyjnych inwestycji, zwiększających konkurencyjność.

Wszystkie konkursy ogłaszane w ramach tych obszarów warte są uwagi i otwierają nowe możliwości, dlatego zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów na 2020 rok, który dostępny jest tutaj.

Nie czekaj! Zbuduj fundamenty z pomocą środków unijnych

Wśród oferowanych jeszcze do końca roku naborów, w ofercie COPu znajdziesz konkurs „Tereny inwestycyjne”. Biorąc w nim udział, otrzymasz dofinansowanie na kompleksowe przygotowanie terenu. Brzmi interesująco?

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie bowiem sprawę z tego, jak czasochłonne i kosztowne bywa przygotowanie terenu pod budowę. Pozyskanie finansowania na tę część procesu inwestycyjnego, daje sporą przewagę konkurencyjną już w początkowej fazie realizacji projektu. Odpowiednio przygotowany teren to fundament rozwoju. Dlatego też dofinansowanie unijne, które może pokryć do 85% kosztów przygotowania działki, powinno zainteresować każdego właściciela firmy.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy prowadzi aktualnie dwa nabory w dwóch typach konkursów na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego. Pierwszy z nich jest skierowany właśnie do przedsiębiorców z sektora MŚP, w drugim startować mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców

W konkursie dla sektora MŚP do podziału czeka blisko 43 miliony zł. Dotacja może być przeznaczona między innymi na badania geotechniczne, uporządkowanie terenu czy uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego. Innym celem mogą być prace studyjne i koncepcyjne, dotyczące przyszłej inwestycji. Jednak to nie wszystko. Środki europejskie można także wykorzystać na budowę, przebudowę czy modernizację znajdujących się na działce obiektów. Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: www.cop.lodzkie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Wartość dofinansowania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu. To oznacza, że przedsiębiorca otrzymuje możliwość sfinansowania kompleksowego przygotowania terenu pod inwestycję, przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych lub pozyskanych w ramach kredytu. A zaoszczędzone w ten sposób zasoby może przeznaczyć na procesy badawcze oraz budowę innych przewag konkurencyjnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w aktualnym konkursie kończy się 30 grudnia 2019 roku. Jednak warto już teraz przygotować się do kolejnej - przyszłorocznej odsłony konkursu. Zgodnie z harmonogramem kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugim kwartale 2020 roku, a do dyspozycji będzie ok. 11 milionów złotych.

Tereny inwestycyjne dla samorządów

Drugi typ konkursu, umożliwia samorządom przygotowanie terenu na potrzeby potencjalnych inwestorów. One także rywalizują między sobą, starając się o inwestorów lokalnych i zewnętrznych. Jednym z najsilniejszych magnesów przyciągających nowe biznesy są odpowiednio przygotowane tereny inwestycyjne. Kwota przeznaczona na finansowanie projektów zgłoszonych przez samorządy w obecnej edycji konkursu wynosi ponad 21 milionów złotych. Podobnie jak w konkursie skierowanym do sektora MŚP, projekty są finansowane do 85% kosztów kwalifikowalnych. W 2020 roku na dofinansowanie w tym konkursie zostanie przeznaczona kwota ponad 13 milionów złotych. Konkurs zostanie ogłoszony w drugim kwartale przyszłego roku.

Jakie korzyści może przynieść aktywne poszukiwanie zewnętrznego finansowania pokazują przykłady gmin w województwie łódzkim. W ostatnich latach pozyskały one w ramach poddziałania „2.1.1 Tereny inwestycyjne” środki, które wykorzystano między innymi na uzbrojenie terenu, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, zajazdów łączących działkę z istniejącymi drogami. W efekcie powstały tereny gotowe do przyjęcia inwestorów.

Już dziś zaplanujcie rozwój!

Koniec roku to bardzo dobry czas na podsumowania i wnioski, analizowanie potencjału rozwojowego oraz planowanie kolejnych projektów. To czas formułowania wyzwań i postanowień. Warto więc sprawdzić, jakie możliwości finansowania gospodarki ze środków unijnych pojawią się w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Wszelkie niezbędne szczegóły o obecnych i planowanych konkursach znajdziesz się na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, pod adresem: www.cop.lodzkie.pl.