Obecnie minister, który jest także szefem resortu spraw wewnętrznych i administracji, przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Miał dzisiaj wykład w waszyngtońskim Wilson Center, gdzie był pytany m.in. o kwestie Chin.

- Wiele elit politycznych w krajach europejskich udaje, że nie widzi zagrożenia ze strony Chin. Polska nie jest takim krajem. Polska tak jak Stany Zjednoczone mówi wyraźnie o zagrożeniu chińskim – podkreślał Mariusz Kamiński.