- Błędem by było, gdybyśmy sprowadzili CSR do pozorowanych działań z pograniczna marketingu i PR - mówi Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski

Jak wyjaśnia wiceprezes ING Banku Śląskiego, CSR to fragment bardzo dużej strategii, która przeplata się z wątkami biznesowyimi. - Tylko takie rozumienie CSR spowoduje efektywność działań i przyniesie wymierne, zauważalne dla społeczności lokalnych, efekty - mówi.

Zdaniem Joanny Erdman nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak powinny wyglądać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. - Dla mnie najważniejszym elementem jest świadomość tego, jakie ja jako przedsiębiorstwo wywieram wpływ na swoich interesariuszy. i czy ten wpływ jest zgodny z moimi wartościami - mówi.

Obejrzyj całe wideo