Nowe idee, poszukiwanie rozwiązań, które wymykają się znanym i powszechnie stosowanym ramom, wreszcie oparcie rozwoju na wartościach – te cele przyświecają ruchowi Open Eyes Economy. Coroczną kulminacją jego działań jest Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się 19-20 listopada w krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Jak co roku rozmowom o gospodarce będzie towarzyszył szereg wydarzeń kulturalnych, które podkreślają cele i motywy przewodnie szczytu.

Ruch Open Eyes Economy sięga po artystów, ponieważ oni również poddają w wątpliwość wszystko co kształtuje życie człowieka. Przyglądają się światu krytycznie i kwestionują sprawy, które dla zwykłego człowieka zdają się być oczywiste. Przemiany światopoglądowe zachodzące w społeczeństwie są często wynikiem działań artystów właśnie. Artyści unowocześniają świat i wyzwalają społeczeństwo z przestarzałych wartości. Stąd pomysł na sesję artystyczną „Artysta zmienia świat”, która ma na celu propagowanie oddolnych działań społecznych oraz przedstawienie artystów jako osób kształtujących trendy i wrażliwość społeczeństwa. Jej uczestnikiem będzie jeden z najciekawszych polskich twórców współczesnych Maurycy Gomulicki, którego manifest można zamknąć w słowach: „Szarość, czerń, biel, beż to pustka, zamieranie, schnięcie, wyjałowienie, degradacja materii. Ja jestem po stronie życia – na szaro to może najwyżej mnie ktoś do trumny ubierze”.

Tegoroczny OEES to także rozmowy o twórcach, ich miejscu w świecie nowych technologii i prawie, które nie zawsze nadąża za zmianami. Tym zagadnieniom zostaną poświęcone dwie sesje. Podczas pierwszej Tomasz Lipiński, muzyk i członek zarządu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz dr Alek Tarkowski ], Prezes, Fundacja Centrum Cyfrowe, Creative Commons Polska zmierzą się w dyskusji o Acta 2.0. Z kolei o miejscu i roli twórcy będzie opowiadał dr Mikołaj Komar, profesor Collegium Civitas, Wiceprzewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, pisarz. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jak ważna jest ochrona praw autorskich i własności intelektualnej w dobie internetu? Jak wygląda przyszłości ochrony intelektualnej w Polsce? Jak mówi Jan Młotkowski, Kierownik Wydziału ds. Komunikacji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS: „Silne prawo autorskie w internecie jest podstawowym warunkiem rozwoju branż kreatywnych. Platformy cyfrowe udostępniające treści (np. YouTube czy Facebook) nie mogą działać bez twórców – a twórcy bez platform. Dlatego tak ważna jest przyjęta w tym roku dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, która nakłada na platformy obowiązek uczciwego rozliczania się z autorami. To krok w dobrym kierunku”. To, czy ochrona praw autorskich w Polsce będzie skuteczna zależy w dużej mierze od wdrożenia dyrektywy o prawie autorskim do prawa krajowego: – Jeśli implementacja będzie skuteczna, znacząco wzmocni twórców i wydawców prasy. Beneficjentami zmian będą jednak nie tylko środowiska kreatywne, ale także odbiorcy kultury i czytelnicy: cenieni przez nich autorzy będą wreszcie dostawali adekwatne wynagrodzenia za treści dostępne online – dodaje Młotkowski.

Szczególne miejsce organizatorzy chcą poświęcić Wiesławowi Dymnemu. To wyjątkowa postać na artystycznej mapie Krakowa. Związany z Piwnicą pod Baranami, prozaik, scentarzysta, aktor, plastyk – jednym słowem człowiek wielu talentów. Idealnie wpisuje się w filozofię OEES. Zdawał się uważać, że obowiązkiem człowieka jest być twórczym bez przerwy i w każdej sferze życia. Działalność artystyczna była dla niego częścią codzienności, nie przywiązywał więc dużej wagi do precyzji wykonania prac. Analiza dzieł Dymnego pokazuje przede wszystkim jego nieograniczoną wyobraźnię tworzącą nowe wszechświaty. Był erudytą swobodnie poruszającym się wśród różnorodnych form i czerpiącym zarówno z tego, co „wysokie”, jak i z tego, co „niskie”. Z tego, co było i tego, co prorokował, że będzie. Uczestnicy szczytu będą mogli zapoznać się z postacią Wiesława Dymnego podczas wystawy „Wiesław Dymny Jestem ranny człowiek. Pisarz, aktor, malarz”, na której zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt prac artysty. Będą to obrazy, rysunki, kolaże, projekty okładek książek, plansze scenograficzne oraz fotografie.

Drugą okazją na spotkanie z artystą będzie spektakl „Dymny” w reżyserii Krzysztofa Materny. Spektakl składa się z dwóch części. Widzowie zostaną zaproszeni do Krakowa – małej ojczyzny artystów. W „Dymnym” zobaczymy także obraz Polski przedstawionej przez pryzmat swojej skomplikowanej historii rzutującej na cechy narodowe, na tzw. „polską mentalność”.

Podczas Open Eyes Economy Summit od zaangażowanej sztuki będzie ciężko uciec. A to dzięki mobilnej wystawie sztuki współczesnej zaaranżowana w autobusie MOCAK-u. Kolekcja Wizytująca – taki jest jej tytuł to prace 23 artystów z Polski i zagranicy. Składają się na nie wideo, fotografie oraz niewielkie instalacje zaaranżowane przez artystów w gablotach. Wśród twórców można znaleźć nazwiska Krzysztofa M. Bednarskiego, Kamila Kukli, Piotra Lutyńskiego i Adama Rzepeckiego. Autobus będzie można oglądać podczas Open Eyes Economy Summit przed głównym wejściem do Centrum Kongresowego.

Sztuka podczas OEES to także nawiązania do miejsca, w którym szczyt się odbędzie, czyli do Krakowa. Zobaczymy więc jeszcze dwie wystawy: „Przestrzeń dla sztuki. Ryszard Otręba.” oraz „Nagrodzone Projekty Dyplomowe Studentów WAiSP KAAFM”. Częścią OEES będzie także Festiwal Otwartych Pracowni Architektonicznych (FOPA).