Zniesienie obowiązku stosowania pieczęci przez rzeczoznawców majątkowych przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. To kolejny element zmian w kilkunastu aktach prawnych podjętych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach odbiurokratyzowania procedur

"Przejrzeliśmy i wyeliminowaliśmy wymóg pieczątek w każdym z tych miejsc, w którym nie jest to niezbędne. To uprości i ułatwi życie przedsiębiorcom i obywatelom załatwiającym sprawy urzędowe. Operat szacunkowy trafi do zamawiających szybciej, jeśli nie będzie musiał być ostemplowany. Te drobne zmiany są potrzebne i korzystne dla obywateli" – mówi minister Jerzy Kwieciński.

Obowiązek stosowania pieczątki zniknie. Operat szacunkowy będzie podpisany prosto i szybko użycia pieczęci. Nowe przepisy ułatwią więc pracę rzeczoznawcom majątkowym i usprawnią proces sporządzania opinii o wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi zaoszczędzą również czas oraz pieniądze związane z wyrobieniem i zmianami treści pieczęci.

Pozostawiamy rzeczoznawcom majątkowym wybór. W zależności od tego, co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące.

Korzyści z nowych rozwiązań odczują również odbiorcy sporządzanych wycen. Dzięki wprowadzeniu obowiązku podawania w operatach szacunkowych imienia i nazwiska rzeczoznawcy majątkowego oraz numeru posiadanych uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, odbiorcy wycen będą mogli łatwo zweryfikować, czy dokument został sporządzony przez osobę do tego uprawnioną.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Upraszczamy też inne przepisy. Kilka dni temu minister podpisał również nowelizację rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zmiany obejmą organizatorów praktyki zawodowej oraz prowadzących praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Podmioty te już wkrótce także nie będą musiały posługiwać się pieczątką. Nowe przepisy ułatwią działalność organizatorów praktyki zawodowej przez szybsze wydawanie dziennika praktyki zawodowej (przykładowo nadruk komputerowy oznaczenia organizatora praktyki pozwoli na szybsze drukowanie dzienników). Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.