W debacie „Wspólnie dla zdrowia” rozmawialiśmy o tym, co dla systemu istotne – mówi Anna Rulkiewicz i wymienia kilka obszarów, na których konieczne jest intensyfikowanie działań.
Pierwszy z nich dotyczy skuteczności leczenia.  – System trzeba tak organizować, byśmy się rozliczali z efektów leczenia oraz, by efekt leczenia był premiowany.

Wypowiedź - Anny Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED

Rulkiewicz wymienia też kolejne obszary. - Drugi to efektywność systemu, bo cały czas zbyt wiele pieniędzy jest marnotrawione. Anna Rulkiewicz podkreśla, że finansowanie to nieustannie ważny temat, bo pieniędzy jest po prostu za mało. Można by je zwiększać choćby przez poprawę efektywności, czyli szukając luk, gdzie środki wypływają, ale też inwestowane są niezbyt skuteczne. – Oczywiście cały czas myślimy o zwiększaniu finansowania, bo mimo ustawy, która przewiduje, że do 2024 roku środki na zdrowie urosną do 6 proc., to dalej jest to za mało. Trzeba szukać alternatywnych źródeł finansowania – tłumaczy Rulkiewicz.

Trzeci obszar, który wymaga analizy, to koncentracja. Teraz największe koszty mieszczą się w opiece szpitalnej. Trzeba je przesunąć do podstawowej opieki zdrowotnej.

Ostatni element to digitalizacja systemu, która pomoże zachować ciągłość opieki nad pacjentem. System musi działać tak, że do jakiegokolwiek świadczeniodawcy pacjent trafi, informacje niezbędne w procesie jego leczenia będą podążać za nim.