Skończył się pierwszy etap przetargów, podczas których pracodawcy, razem ze stroną społeczną, musieli wykonać ogromną pracę, dokonując wyboru podmiotu, który będzie zarządzać pracowniczymi planami kapitałowymi – przypomina Agnieszka Jaworska-Martycz NN Investment Partners TFI S.A. Oczywiście mówimy tu o dużych firmach 250 plus. Bo dla nich ten ostateczny termin minął 25 października.

Jesteśmy obecnie w fazie przygotowania do wdrożenia PPK od strony operacyjnej i komunikacyjnej – mówi Agnieszka Jaworska-Martycz. I zwraca uwagę, jak istotna w procesie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych jest komunikacja. - Chcemy zapewnić więc maksymalny zakres narzędzi komunikacyjnych, by pracownicy dowiedzieli się czym jest PPK, jakie ma walory i możliwości.

NN Investment Partners TFI S.A. - Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz przekonuje, że PPK to odpowiedź na potrzebę długoterminowego oszczędzania. Przez wiele lat w ramach PPE i innych produktów zabezpieczenia emerytalnego NN Investment Partners TFI S.A. wypracowało zasady współpracy z pracownikami i pracodawcami, biorąc pod uwagę, że są to programy na wiele lat. Szczególną rolę ma w nich proces komunikacji. – PPE potwierdziły, że zaspokojenie potrzeb informacyjnych, stabilność i długoterminowość oszczędzania pozwalają pracownikowi stabilnie budować swój kapitał. I tak samo będzie w PPK – zapewnia Agnieszka Jaworska-Martycz.