E-pieczęć: Krajowe przepisy coraz bliżej. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

autor: Piotr Pieńkosz29.10.2019, 08:20; Aktualizacja: 29.10.2019, 08:33
kalkulator, podatki, księgowość, biuro, biznes, praca

Eksperci zajmujący się problematyką pieczęci elektronicznej, lecz niezaangażowani w prace grup roboczych przy ministrze cyfryzacji, ostrzegają przed szukaniem zbyt łatwych recept na popularyzację w Polsce e-pieczęciźródło: ShutterStock

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają już prace nad koncepcją e-pieczęci. Rozwiązanie, które jest obecnie rozważane, przewiduje, że firmy mogłyby parafować kontrakty w obrocie cyfrowym przy użyciu przypisanych im elektronicznych pieczęci, a nie podpisów elektronicznych swoich pracowników, jak ma to miejsce dziś. Dyskutowane jest, czy należy dopuścić wykorzystanie e-pieczęci zarówno do składania oświadczeń woli osoby prawnej z udziałem człowieka, jak i w zautomatyzowanych procesach, czy tylko w tym drugim przypadku. Niezależni eksperci przestrzegają jednak, że do realizacji pomysłu nie wystarczy prosta nowelizacja kodeksu cywilnego.

Grupy robocze działające przy ministrze cyfryzacji rozpoczęły prace nad koncepcją funkcjonowania w Polsce pieczęci elektronicznej. Informowała o tym ostatnio Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji, w odpowiedzi na interpelację poselską (interpelacja nr 32694). I rzeczywiście – jak wynika z uzyskanych przez nas informacji – pierwsze pomysły na przełamanie stagnacji i kształt e-pieczęci już są. Gdyby zostały wprowadzone w życie, na spółki zawierające umowy w sieci czekałyby poważne zmiany.

Zamiast podpisu elektronicznego

Pieczęć elektroniczna zasadniczo pojawiła się w polskim porządku prawnym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE z 2014 r. L257, s. 73; rozporządzenie eIDAS), ale nie można powiedzieć, żeby była powszechnie wykorzystywana. A wszystko przez brak krajowych przepisów uzupełniających unijne regulacje. [ramka] Tymczasem koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej, nad którą obecnie trwają prace w MC, zakłada, że narzędzie to mogłoby służyć do podpisywania oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej. Obecnie zgodnie z art. 78 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej niezbędne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak złożone oświadczenie jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Realizacja pomysłu oznaczałaby więc, że oświadczenia woli, a więc np. umowy, zamiast podpisem można by opatrywać pieczęcią elektroniczną. Jako że dysponentem e-pieczęci są osoby prawne, przywołane rozwiązanie wpłynęłoby na funkcjonowanie chociażby spółek. Dziś w ich imieniu w obrocie cyfrowym występują upoważnieni pracownicy dysponujący przypisanymi im podpisami elektronicznymi. W ten sposób kontrakt byłby podpisywany przez spółkę – bez wskazywania, kto konkretnie działa w jej imieniu. To z kolei miałoby wyeliminować obecnie występujące problemy z ustalaniem, czy posiadacz podpisu elektronicznego jest upoważniony do reprezentowania osoby prawnej. – W dużych podmiotach łańcuch umocowań reprezentantów osoby prawnej jest wielostopniowy. Dlatego też, mimo że dziś posługujemy się e-podpisem, który miał podnosić efektywność obrotu w sieci, nadal musimy stosować archaiczny proces odtwarzania ciągu pełnomocnictw celem upewnienia się, że dana osoba rzeczywiście jest upoważniona do reprezentowania spółki – tłumaczy adwokat Krzysztof Wojdyło z Koalicji na rzecz Polskich Innowacji i członek grupy roboczej przy ministrze cyfryzacji. – Umożliwienie wykorzystywania pieczęci elektronicznej do zawierania czynności prawnej w formie elektronicznej zoptymalizowałoby procesy komunikacji poprzez ograniczenie konieczności weryfikacji pełnomocnictw osób fizycznych reprezentujących osoby prawne – dodaje nasz rozmówca.

Konieczne wprowadzenie zmian w k.c.


Pozostało jeszcze 59% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane