Faktoria to firma, która pojawiła się na rynku we wrześniu 2018 roku. Już rok później w portfolio spółki można znaleźć ciekawą, kompleksową ofertę faktoringową skierowaną do mikrofirm. Obecnie przedsiębiorstwo wzbogaca wachlarz swoich usług o faktoring pełny.
Media

Działająca pod skrzydłami Nest Banku Faktoria to jedna z pierwszych firm, które stworzyły swoją ofertę pod wpływem warsztatów współtworzenia. Realizowane z klientami spotkania pozwoliły precyzyjnie odpowiedzieć na ich potrzeby. Każdy z nowych produktów Faktorii powstaje w trakcie warsztatów, których uczestnikami są ich bezpośredni odbiorcy – mikroprzedsiębiorcy z całego kraju. W całym procesie istotne są również indywidualne rozmowy z klientami. Wszystko to stanowi inspirację dla Faktorii, która – na tej samej zasadzie – stworzyła nowy produkt: Finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka.

Media

Finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka skierowano do firm, sprzedających lub chcących sprzedawać swoje towary i usługi z wydłużonym terminem płatności. Michał Należyty, członek zarządu Faktorii, zwraca uwagę na fakt, że przedsiębiorcy sprzedający usługi z odroczonym terminem płatności, udzielają swoim kontrahentom swoistego kredytu. Stają się instytucją podobną bankowi, jednak nie mają możliwości oceny zdolności płatniczej drugiej strony. Brak im również narzędzi do przeprowadzania ewentualnej windykacji. - Przez to nie zabezpieczają ryzyka braku płatności, narażajac swój biznes na niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej, która z kolei może prowadzić do upadłościdodaje Należyty.

Ideą faktoringu pełnego jest przejęcie przez firmę faktoringową ryzyka polegającego na braku otrzymania płatności za fakturę. Przedsiębiorca nie musi się niczym martwić – Faktoria sfinansuje nawet 90% jej wartości. Usługa obejmuje nawet należności z terminem płatności aż do 120 dni. Wiedza i doświadczenie Faktorii pozwalają rzetelnie ocenić kontrahenta, co daje szansę na zminimalizowanie zagrożenia polegającego na braku płatności. Jeśli jednak druga strona będzie się spóźniała z płatnością, firma samodzielnie zajmie się działaniami monitorującymi i, ewentualnie, windykacyjnymi, które pozwolą odzyskać środki. Klient Faktorii otrzymuje zapłatę za fakturę przed zapisanym w umowie terminem płatności. To sposób na terminową spłatę swoich zobowiązań, utrzymanie wizerunku rzetelnego partnera w biznesie i rozwój biznesu, dzięki dalszym zakupom lub inwestycjom.