Już po raz czwarty w Rzeszowie w ramach współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i rzeszowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się Ogólnopolska Konferencja poświęcona społecznej odpowiedzialności administracji, w tym roku pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie zapraszają na ogólnopolską konferencję pt. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – wymiar informacyjny”, która odbędzie się 17 października br. (czwartek), o godz. 9:30 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2 (Klub Akademicki IQ).

IV edycja odbywającej się w Rzeszowie konferencji poświęconej problematyce społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej, w tym roku oscylować będzie także wokół świata mediów i komunikacji społecznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentrować się będzie na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji urzeczywistniającym się m.in. w raportowaniu społecznie odpowiedzialnych działań opinii publicznej oraz w obecności organów administracji publicznej w mediach (zarówno jako podmiotów samodzielnie kształtujących przekaz medialny, jak i podmiotów będących w centrum zainteresowania mediów).

Tematyka tegorocznej konferencji koncentrować się będzie na kontekście informacyjnym społecznej odpowiedzialności organizacji, urzeczywistniającym się m.in. w raportowaniu społecznie odpowiedzialnych działań opinii publicznej oraz w obecności organów administracji publicznej w mediach (zarówno jako podmiotów samodzielnie kształtujących przekaz medialny, jak i podmiotów będących w centrum zainteresowania mediów). Mowa będzie także o tym czym jest społeczna odpowiedzialność (CSR) oraz jak ją wdrażać.

Organizacja konferencji jest efektem kilkuletniej współpracy WSIiZ oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Rzeszowie) w realizacji poprzednich edycji, które poświęcone były tematyce społecznej odpowiedzialności administracji publicznej w różnych obszarach. Obydwa podmioty są silnie zaangażowane w aktywności ukierunkowane na podniesienie jakości życia różnych grup interesariuszy zewnętrznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych corocznie publikuje raport ze swojej społecznie odpowiedzialnej działalności, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 2019 r. przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

https://wsiz.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/10/Program_SOAP-WI_2019_rgb-2.pdf

Gazetaprawna.pl jest patronem medialnym wydarzenia