O tym jakie są szanse realizacji w Polsce miksu energetycznego a także jakie są perspektywy nowoczesnej polityki energetycznej działającej w z zgodzie z polityką ochrony środowiska - Mariusz Sielski z DGP rozmawia z Bogdanem Pilchem, dyrektorem generalnym Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Czy 2040 rok jest realną perspektywą by dokonał się w Polsce miks energetyczny? - Sukcesem na dziś jest świadomość, że miks energetyczny musi ulec zmianie, w kierunki zmniejszenia się udziału węgla w miksie - mówi Bogdan Pilch z IGEiOŚ.

Mało realne jest natomiast całkowite wyeliminowanie węgla. Nawet do roku 2052. Natomiast w sposób bardzo znaczący będzie wzrastał udział OZE, czyli energii odnawialnej - twierdzi Pilch.