Tegoroczna, czwarta edycja Kongresu 590 ma odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby utrzymać dotychczasowy wzrost gospodarczy.
By zrealizować ten cel, konieczna jest aktywność zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i administracji rządowej, a także współpraca między nimi. W tym roku odbędzie się kilka paneli zajmujących się właśnie tą kwestią. Podczas debat „Przedsiębiorca i administracja. Jak budować zaufanie?” i „Pozapłacowe benefity pracownicze – prospołeczna polityka państwa i przedsiębiorców” zostaną omówione przykłady dobrej współpracy na linii urzędnicy – rynek.
Po stronie państwa leży stworzenie odpowiednich ram prawnych, dbałość o uczciwość konkurencji czy obsługa przedsiębiorców. Jak to robić? By odpowiedzieć na to pytanie, organizatorzy zaplanowali serię debat. W panelu zatytułowanym „Odpowiedzialny rozwój 2.0. Priorytety na lata 2019–2023” przedstawiciele rządu opowiedzą o tym, jak wyobrażają sobie polską gospodarkę w ciągu następnych czterech lat. Dyskusja „Jak bezpiecznie rozwijać infrastrukturę cyfrową państwa” ma z kolei przybliżyć kwestię informatyzacji instytucji publicznych. Równie ważnym elementem rozmów podczas kongresu będzie polityka fiskalna – sprawiedliwy i przejrzysty system podatkowy.
Efektywna współpraca między państwem a biznesem oznacza również odpowiednie przygotowanie szkolnictwa, aby przyszli absolwenci mogli odnaleźć się na rynku pracy. W tym roku organizatorzy Kongresu 590 zachęcają do dyskusji na temat szkół bezpośrednio przygotowujących do aktywności zawodowej. 8 października odbędą się panele: „Branżowa szkoła przyszłości – wyzwania rynku pracy dla młodych ludzi” oraz „Szkolnictwo zawodowe a współczesne wyzwania rynku pracy”.
Organizatorzy chcą także porozmawiać o przyszłych inwestycjach infrastrukturalnych umożliwiających szybszy przepływ towarów i usług, niezbędny do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd pomysł na dyskusje dotyczące tego, w jaki sposób może pomóc firmom Centralny Port Komunikacyjny i inne przedsięwzięcia logistyczne.
Innym ważnym zagadnieniem będzie dyskusja o tym, jaki wpływ na polską gospodarkę mają inwestycje zagraniczne, które z jednej strony zapewniają przypływ kapitału i produkcję nowych dóbr, z drugiej strony, jeśli nie będą za sobą niosły zaawansowanych technologii i odpowiednio wysokich standardów, mogą przyczynić się do dużego uzależniania wzrostu gospodarczego państwa i dobrobytu obywateli od zagranicznych koncernów. Podczas dyskusji zatytułowanych „Rozwój marek własnych sieci. Szansa czy bariera rozwoju dla polskich producentów?” i „O wartości realnie dodanej. Inwestorzy zagraniczni w Polsce – wzajemne oczekiwania” zaproszeni goście będą zastanawiać się nad tym, jak najlepiej wykorzystać aktywność zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce.
W państwach wysoko rozwiniętych dźwignią dalszego postępu nie jest już tania siła robocza, lecz produkty wysokomarżowe uzyskane w wyniku wprowadzanych nowatorskich rozwiązań. O tym, jak zapewnić nowym pomysłom szansę na sukces komercyjny, opowiedzą m.in. Jacek Kubrak, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, podczas dyskusji „Biznes na innowacjach – jak to robić?” oraz wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon w debacie „Kapitał ma narodowość. Jak wspierać polskie firmy za granicą”.
Innowacjom będzie też poświęcony odbywający się w ramach Kongresu hackathon. Przez 36 godzin programiści i specjaliści z innych dziedzin zaprezentują swoje pomysły na ochronę danych przed cyberterroryzmem. Najlepsi otrzymają nagrody pieniężne i przedstawią swoje rozwiązania na sali plenarnej. – Mówi się, że dane to ropa nowej gospodarki. Jeśli chcemy jako państwo owocnie uczestniczyć w czwartej rewolucji przemysłowej, musimy wyjątkowo dużo uwagi poświęcić gromadzeniu i ochronie danych. Mamy ambicje, by Kongres 590 reagował na wydarzenia i wytyczał kierunki – mówi Łukasz Oprawski, prezes Kongresu 590.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 7–8 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.