"Nie przewidujemy żadnego negatywnego scenariusza" - powiedział Glapiński zapytany o wpływ wyroku TSUE na sytuację w Polsce.

"Nic niepokojącego z naszego punktu widzenia się nie dzieje, ani z kursem, ani z żadnymi innymi kwestiami, a wahania kursu są rzeczą naturalną i normalną w szczególności w przypadku waluty która nie jest przedmiotem interwencji i swobodnie fluktuuje na rynku" - dodał.

Prezes zastrzegł jednocześnie, że dopiero po ogłoszeniu wyroku będzie można szerzej go analizować, gdyż każdy szczegół jest istotny i każdy zapis jest istotny. Oczywiście w jakimś najogólniejszym swoim zakresie było to przedmiotem zainteresowania zarówno naszych analityków NBP jak i całego Komitetu Stabilności Finansowej w wersji makro.

Glapiński powiedział, że pierwszy, który się wypowie po wyroku TSUE, to Komitet Nadzoru Finansowego.