Bochniarz: Potrzebujemy otwierania głów po to, by radzić sobie z problemami