Ważnym pytaniem podczas rozmowy była kwestia, na ile biznesowe new-normal (czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, ekologia, równouprawnienie) rzeczywiście zmienia działanie organizacji? W odpowiedzi na to pytanie, Bochniarz podkreśliła konieczność zdefiniowania kapitalizmu na nowo: „Zgodziło się w tej sprawie 200 liderów świata biznesu – nie może być jedynym wyznacznikiem efektywności działania firmy jest zysk, jaki ona przynosi dla swoich akcjonariuszy”.