Inwestycje w nieruchomości przeznaczone na wynajem krótkoterminowy – apartamenty, tzw. condohotele, czy domki kempingowe wiążą się z ryzykiem utraty zainwestowanych pieniędzy - ostrzega Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Reklama

W czwartkowym komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wskazuje na wzrost popularności inwestycji w nieruchomości, szczególnie z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy – apartamenty na wynajem (tzw. „condohotele”/”aparthotele”), domki kempingowe, czy nieruchomości oferowane jako atrakcyjne pod względem lokalizacji. Inwestycje te - jak przypomina Urząd - mogą przybierać różne formy i mogą wiązać się z różnymi tytułami właścicielskimi, m.in. z uzyskaniem statusu właściciela nieruchomości, współwłasności czy z nabyciem udziału w spółce będącej jej właścicielem.

"Należy jednak pamiętać, że każdorazowo inwestycje takie wiążą się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków finansowych, którego inwestorzy powinni być świadomi. Zakup tego typu nieruchomości lub praw majątkowych z nimi związanych może mieć charakter inwestycyjny, jednak nie dochodzi do niego na rynku podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego" - podkreślił Urząd.

Oznacza to, że firmy realizujące projekty budowlane i oferujące lokowanie oszczędności w te projekty nie są zazwyczaj nadzorowane przez KNF. Dotyczy to również przekazywanych przez nie informacji w formie, m.in. ulotek, nadsyłanych maili czy reklam umieszczanych w mediach internetowych – w tym ich wiarygodności i rzetelności - dodał.

UKNF wskazał też na "znaczne ryzyko", jakie powstaje w sytuacji, gdy inwestycja jest dopiero na wczesnym etapie planowania lub realizacji. "W takim przypadku nie można wykluczyć sytuacji, w której inwestycja budowlana nie zostanie dokończona ze względu na niewystarczające możliwości finansowe podmiotu realizującego projekt (np. upadłość dewelopera)" - czytamy w informacji.

Urząd radzi, aby przed podjęciem decyzji o nabyciu należy przeanalizować warunki zakupu, by móc ocenić "realność realizacji inwestycji, faktyczne prawdopodobieństwo wypracowywania przez nią zysku oraz możliwość wyjścia z inwestycji".

Dodano, że inwestycje w nieruchomości mają zwykle charakter długoterminowy, "zatem decydując się na zakup należy mieć na uwadze, że sytuacja na rynku nieruchomości jest zmienna i zależy od wielu czynników gospodarczych". Sprzyjająca w momencie zakupu koniunktura nie oznacza, że w przyszłości będzie ona równie korzystna - wskazano.