Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło dwa projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
Pierwszy dotyczy sposobu przedstawienia flagi państwa, z którego pochodzą kartofle. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma ona znajdować się w widocznym miejscu na zawieszce i być tej samej wielkości co czcionka z nazwą produktu i kraju pochodzenia. Do resortu wpływały jednak liczne pytania przedsiębiorców co do tego, jak przedstawiać daną flagę. Różne kraje przecież określają – często bardzo szczegółowo, barwy, proporcje i układ jej elementów. W rozporządzeniu wprowadzono zatem termin „graficznego odwzorowania flagi” zamiast „wizerunku”. Oznacza to, że może ona być przedstawiona w sposób uproszczony, zwyczajowo przyjęty, ale jak najbardziej podobny do oryginału.
Drugi projekt wprowadza zaś wymóg przedstawiania graficznego odwzorowania flagi kraju, w którym wyprodukowano mięso świń, owiec, kóz i drobiu.
Badania pokazują, że pochodzenie towaru jest istotne dla 84 proc. konsumentów.
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach