Prowadzisz własny biznes i rozważasz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne? To nieobowiązkowe dla przedsiębiorców składki, których opłacanie może okazać się dobrą inwestycją.

Przedsiębiorcy zostają objęci ubezpieczeniem zdrowotnym dobrowolnie. To przydatna forma zabezpieczenia finansowego na wypadek choroby i ograniczonych możliwości pracy. Ubezpieczenie zdrowotne przybliża samozatrudnionych do etatowców, którym kodeks pracy zapewnia szereg świadczeń pracowniczych.

Jak zyskać prawo do zasiłku chorobowego

Takie prawo przysługuje przedsiębiorcom po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Wyjątek stanowi zasiłek macierzyński- tu nie obowiązuje okres wyczekiwania. Kobieta musi przystąpić do ubezpieczenia przed dniem porodu.

e-zwolnienia lekarskie. Przepisy i praktyka >>>>

To nie jedyny wyjątek, gdzie czekanie 90 dni na zyskanie prawa do zasiłku będzie konieczne. Jeśli przedsiębiorca zachoruje szybciej, ZUS zlicza poprzednie okresy jego ubezpieczenia np. gdy wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zasiłek zostanie wówczas wypłacony pod warunkiem, że przerwa pomiędzy ubezpieczeniami nie przekroczyła 30 dni.

Drugim warunkiem prawa do zasiłku chorobowego jest -rzecz jasna- terminowe opłacanie składek.

Przedsiębiorca może w dowolnym momencie zgłosić chęć ubezpieczenia za pośrednictwem formularza ZUS ZUA. Druk ten jest jednolity dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ZUS.

Wysokość składki i zasiłku

Składka chorobowa wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składki. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe wynosi minimum 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Najmniejsza kwota dobrowolnej składki chorobowej w 2019 roku to 70,05 zł zł. Są również limity, które ograniczają górną granicę podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być wyższa od 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ile wynosi sam zasiłek? Kwota zależna jest od wysokości uiszczanych składek. Zasiłek może wynieść 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pracy, 70 proc. za pobyt w szpitalu, a czasem nawet 100 proc: gdy choroba przypada na okres ciąży lub przedsiębiorca został poszkodowany wskutek wypadku przy pracy.

Warunkiem przyznania zasiłku jest udokumentowanie choroby. ZUS wymagał będzie zwolnienia lekarskiego i wypełnionego formularza ZUS Z-3b. Wraz z końcem 2018 roku lekarze zobowiązani są wystawiać zwolnienia elektronicznie, zatem ZUS ma wgląd w dokumentację przedsiębiorcy.