Około 300 firm będzie mogło otrzymać pomoc publiczną w formie rekompensat pieniężnych za wzrost cen energii, spowodowany zwiększającymi się kosztami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
Reklama
Przewiduje to przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, przedstawiony przez resort przedsiębiorczości i technologii.
Rekompensaty mają trafić m.in. do hut, zakładów chemicznych i papierniczych. Pierwsza wypłata nastąpi w 2020 r.
Decyzję o przyznaniu konkretnym firmom pomocy za poprzedni rok będzie podejmować prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość wsparcia będzie oceniana na podstawie m.in. wielkości produkcji i procentowego zużycia energii. Limit rekompensat dla wszystkich uprawnionych podmiotów za 2019 r. ma wynosić 890 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z nowo utworzonego funduszu celowego.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów