Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, chce w unijnym prawie zapisać możliwość funkcjonalnej separacji operatora jako ostatecznego środka zaradczego, gdy wszelkie inne działania regulatora okażą się nieskuteczne.
Telekomunikacja Polska jest wśród firm wymienianych przez panią komisarz jako potencjalny kandydat do podziału. To swoiste wyróżnienie. Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie czeka na dyrektywy Komisji Europejskiej i analizuje, czy podział TP jest potrzebny. Sam ewentualny podział nie oznacza, że ceny detaliczne usług spadną. Oznacza, że część hurtowa operatora będzie świadczyć wszystkim graczom usługi na tych samych zasadach, a przez to powinna być zainteresowana zdobyciem jak największej liczby klientów.