Firma, która chce się rozwijać i mieć lojalnych pracowników, musi jakoś ich do siebie przywiązać. PPK może być jednym z narzędzi realizacji tego celu - mówi w wywiadzie dla DGP Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Aby PPK stały się uznaną instytucją, która zostanie z nami na dłużej, niezwykle ważne jest zbudowanie wiarygodności systemu. W tym celu instytucje finansowe powinny być niezwykle przejrzyste i powinny komunikować się w sposób otwarty ze wszystkimi innymi uczestnikami systemu. Co więcej, spoczywa na nich bardzo ważna rola w zakresie edukacji, ponieważ to właśnie instytucje będą przekazywać nam, co się dzieje na kontach poszczególnych osób, uczestników PPK – twierdzi Małgorzata Rusewicz.

Jak dodaje, bardzo duże znaczenie będą mieli też pracodawcy, ponieważ to oni są takim pierwszym kontaktem dla uczestnika PPK. Pracownik w Polsce ma duże zaufanie do swojego pracodawcy.

Zobacz cały wywiad: