Sąd krajowy może zobowiązać największy społecznościowy portal do usunięcia nie tylko wpisu zgłoszonego jako obraźliwy, lecz też wszystkich identycznych, a nawet równoznacznych treści – zaopiniował Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Z pytaniem prejudycjalnym do TSUE zgłosił się Sąd Najwyższy Austrii. Rozpatrywał on sprawę z powództwa posłanki Evy Glawischnig-Piesczek, rzeczniczki austriackiej partii Zielonych, która domagała się ustanowienia środka zabezpieczającego w postaci tymczasowego zakazu publikowania przez Facebooka obrażającego ją publicznego wpisu z odesłaniem do artykułu „Zieloni są za utrzymaniem dochodu minimalnego dla uchodźców” wraz ze zdjęciem posłanki i pogardliwym komentarzem użytkownika.
Reklama
Portal nie zareagował na żądanie posłanki, wniosła więc ona sprawę do sądu. Domagała się zablokowania nie tylko oryginalnego posta, lecz także wszystkich identycznych i równoznacznych z nim. Po decyzji sądu I instancji Facebook uniemożliwił dostęp do pierwotnie opublikowanej treści, ale tylko na terenie Austrii. Sprawa trafiła do sądu najwyższego, który uznał, że zaskarżony komentarz rzeczywiście miał na celu naruszenie czci Evy Glawischnig-Piesczek. Zastanawiał się jednak, czy może rozszerzyć nakaz usunięcia wpisu na wszystkie posty zawierające identyczną lub równoznaczną treść oraz nadać temu nakazowi zasięg ogólnoświatowy. Skierował więc pytania o wykładnię przepisów do TSUE.
Prawo unijne przewiduje, że co do zasady portal taki jak Face book nie odpowiada za publikowane w nim bezprawne treści, jeśli nie wie o ich bezprawnym charakterze. Jeśli jednak otrzyma taką wiarygodną wiadomość, musi niezwłocznie zablokować do nich dostęp.
4 czerwca 2019 r. opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny TSUE Maciej Szpunar. Zwrócił uwagę, że należy wyważyć tu trzy podstawowe wolności – ochronę dobrego imienia, wolność działalności gospodarczej i wolność wypowiedzi. Uznał, że nakazanie portalowi usunięcia wszystkich treści identycznych jak zgłoszona jest zasadne. Nie wymaga to od niego wprowadzania żadnych specjalnych środków technologicznych, a jest niezbędne dla ochrony dobrego imienia (co z tego, że usunięty zostanie pierwotny post, jeśli udostępniło go wiele osób).
Z kolei nakaz usunięcia treści równoznacznych z zaskarżonym wpisem jest usprawiedliwiony tylko względem innych wpisów tego samego użytkownika. Zobowiązanie do usunięcia wszystkich treści równoznacznych zamieszczonych przez wszystkich użytkowników byłoby zbytnim obciążeniem dla przedsiębiorcy i zagrażałoby wolności słowa, dlatego nie może być usprawiedliwione. Równocześnie, choć posłanka wniosła skargę na podstawie prawa krajowego, a nie unijnego, to nie ma przeszkód, by nadać nakazowi zablokowania treści charakter ogólnoświatowy.

Kodeks pracy 2019 – Nowe Wydanie. Praktyczny komentarz z przykładami >>>>

Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla TSUE, ale często sędziowie kierują się nią przy rozstrzyganiu spraw.

orzecznictwo

Opinia rzecznika generalnego TSUE z 4 czerwca 2019 r. w sprawie Eva Glawischnig-Piesczek przeciwko Facebook Ireland Limited, sygn. akt C-18/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia