UOKiK nałożył na Polkomtela 39,4 mln zł kary - podał w czwartek Urząd. Uznał, że firma bezprawnie pobierała opłaty wykraczające poza kwotę abonamentu za dziewięć automatycznie aktywowanych usług, np. „Czasoumilacz” czy „Serwis wyświetlacza”, nie mając wyraźnej zgody abonentów na takie płatności.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Polkomtel, operator sieci Plus, stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W czwartkowym komunikacie urząd wyjaśnił, że dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. "Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług" - czytamy.

UOKiK wskazał, że przepisy ustawy o prawach konsumenta wymagają, aby przedsiębiorca przed podpisaniem umowy uzyskał wyraźną zgodę klienta na każdą dodatkową płatność. W tym przypadku chodzi o opłaty za usługi, które nie były objęte abonamentem. Część z nich miała charakter rozrywkowy, inne wiązały się np. z bezpieczeństwem.

"Polkomtel takich wyraźnych zgód konsumentów nie miał. Informacje na temat zlecenia aktywacji tych usług i opłat za nie znajdowały się w odrębnych od umowy dokumentach, czyli regulaminach promocji" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

Dodał, że klient podpisując umowę akceptował również treść ogólnego oświadczenia, wskazującego, że zapoznał się z dokumentami składającymi się na umowę. Jak wynika z reklamacji, część konsumentów nawet nie była świadoma, że co miesiąc dodatkowo płaciła np. za „Czasoumilacz”.

Za każdą z praktyk UOKiK nałożył na Polkomtel karę. W sumie spółka ma zapłacić 39 mln 457 tys. 264 zł.

Urząd przypomniał, że to nie pierwsza taka decyzja UOKiK w tego typu sprawie, np. w grudniu 2016 r. nałożył 15 mln zł kary na T-Mobile Polska (decyzja jest nieprawomocna, bo spółka odwołała się do sądu).

"Mam nadzieję, że wskutek działań UOKiK takie praktyki znikną z rynku. Konsumenci muszą mieć zawsze zapewnioną możliwość podjęcia świadomej i swobodnej decyzji, czy chcą korzystać z dodatkowo płatnych usług" - wskazał Niechciał.

Z informacji UOKiK wynika, że po uprawomocnieniu się decyzji Polkomtel musi zawiadomić o niej konsumentów, publikując jej treść na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrał opłatę za którąkolwiek z automatycznie aktywowanych usług. Jak podkreślił urząd, prawomocne decyzje prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu (orzeczenia w konkretnej sprawie, stanowiące wytyczną do orzekania w podobnych przypadkach).

"Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są dla sądu wiążące" - wyjaśnili urzędnicy. Ich zdaniem będzie to pomocne dla konsumentów, którzy chcą dochodzić swoich praw w sądzie, np. jeśli Polkomtel pobierał od nich opłaty za jedną lub kilka automatycznie aktywowanych dodatkowych usług, a gdy zażądali zwrotu - odrzucił reklamację. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji u operatora.

Decyzja nie jest prawomocna, Polkomtel może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Jak podaje Plus na swojej e-stronie, Polkomtel to operator telekomunikacyjny świadczący usługi pod marką Plus. Należy do Grupy Cyfrowy Polsat, która ma 5,8 mln klientów w Polsce i dostarcza im 16,4 mln usług telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do internetu.