Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Polkomtel, operator sieci Plus, stosował dziewięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W czwartkowym komunikacie urząd wyjaśnił, że dotyczyły one dziewięciu usług niewliczanych do kwoty abonamentu, które Polkomtel automatycznie uruchamiał przy podpisaniu umowy. "Przez pierwszy miesiąc lub dwa były one bezpłatne, a potem konsument musiał albo z nich zrezygnować, albo uiszczać dodatkowe opłaty. W zależności od usługi było to od 2 do nawet 20 zł miesięcznie, a często operator aktywował jednej osobie kilka usług" - czytamy.

UOKiK wskazał, że przepisy ustawy o prawach konsumenta wymagają, aby przedsiębiorca przed podpisaniem umowy uzyskał wyraźną zgodę klienta na każdą dodatkową płatność. W tym przypadku chodzi o opłaty za usługi, które nie były objęte abonamentem. Część z nich miała charakter rozrywkowy, inne wiązały się np. z bezpieczeństwem.

"Polkomtel takich wyraźnych zgód konsumentów nie miał. Informacje na temat zlecenia aktywacji tych usług i opłat za nie znajdowały się w odrębnych od umowy dokumentach, czyli regulaminach promocji" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Marek Niechciał.

Dodał, że klient podpisując umowę akceptował również treść ogólnego oświadczenia, wskazującego, że zapoznał się z dokumentami składającymi się na umowę. Jak wynika z reklamacji, część konsumentów nawet nie była świadoma, że co miesiąc dodatkowo płaciła np. za „Czasoumilacz”.

Za każdą z praktyk UOKiK nałożył na Polkomtel karę. W sumie spółka ma zapłacić 39 mln 457 tys. 264 zł.

Urząd przypomniał, że to nie pierwsza taka decyzja UOKiK w tego typu sprawie, np. w grudniu 2016 r. nałożył 15 mln zł kary na T-Mobile Polska (decyzja jest nieprawomocna, bo spółka odwołała się do sądu).

"Mam nadzieję, że wskutek działań UOKiK takie praktyki znikną z rynku. Konsumenci muszą mieć zawsze zapewnioną możliwość podjęcia świadomej i swobodnej decyzji, czy chcą korzystać z dodatkowo płatnych usług" - wskazał Niechciał.

Z informacji UOKiK wynika, że po uprawomocnieniu się decyzji Polkomtel musi zawiadomić o niej konsumentów, publikując jej treść na swojej stronie internetowej. Dodatkowo ma zamieścić komunikat w dwóch ogólnopolskich dziennikach oraz wysłać listy polecone do wszystkich abonentów, od których choć raz pobrał opłatę za którąkolwiek z automatycznie aktywowanych usług. Jak podkreślił urząd, prawomocne decyzje prezesa UOKiK mają charakter prejudykatu (orzeczenia w konkretnej sprawie, stanowiące wytyczną do orzekania w podobnych przypadkach).

"Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są dla sądu wiążące" - wyjaśnili urzędnicy. Ich zdaniem będzie to pomocne dla konsumentów, którzy chcą dochodzić swoich praw w sądzie, np. jeśli Polkomtel pobierał od nich opłaty za jedną lub kilka automatycznie aktywowanych dodatkowych usług, a gdy zażądali zwrotu - odrzucił reklamację. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji u operatora.

Decyzja nie jest prawomocna, Polkomtel może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Jak podaje Plus na swojej e-stronie, Polkomtel to operator telekomunikacyjny świadczący usługi pod marką Plus. Należy do Grupy Cyfrowy Polsat, która ma 5,8 mln klientów w Polsce i dostarcza im 16,4 mln usług telefonii komórkowej, płatnej telewizji i dostępu do internetu.

W wakacje benzyna będzie droga