W tym procesie niezwykle ważne są technologie. One muszą być dostępne, ale także charakteryzować się rozsądną ceną.

Istotna jest pewna hierarchia postępowania z tymi odpadami. To znaczy, nie mówimy, że spalanie odpadów jest najlepszym rozwiązaniem, bo być może wcześniej możemy te odpady przetworzyć. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o odzysku energii z odpadów, to najlepszym przykładem dotyczącym nowoczesnych technologii jest elektrociepłownia, którą wybudowaliśmy 20 km stąd, w Zabrzu – mówi Ławrecki

Otworzyliśmy ją kilka miesięcy temu. To jest elektrociepłownia, która z jednej strony wykorzystuje w połowie lokalne paliwo – węgiel, ale w drugiej połowie korzysta z rdf, czyli alternatywnego palia wyprodukowanego z odpadów, których już nie możemy przetworzyć – dodał.

Zobacz całe wideo: