Krężel odniósł się w ten sposób do niepewnej sytuacji na rynku energii w Polsce. Jak stwierdził jest to już druga sytuacja w historii spółki, w której ceny energii wpływają na jej konkurencyjność. Co więcej, te zawirowania dotykają większość firm w Polsce.

Jak zauważył przewodniczący  Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. niepewność cen energii wpłynęła niekorzystnie na długofalowe projekty wielu firm, które zakładały stabilną sytuację na rynku. - Jeżeli skokowo wzrasta coś takiego [jak cena prądu - przyp. red.], to będzie problem z rozliczeniem efektywności tych projektów. Niektóre z nich się "wyłożą", ponieważ nie będą spełniały kryteriów ekonomicznych - dodał

Zobacz całą rozmowę:

Krężel: Zamieszanie w cenach energii wpływa na konkurencyjność polskich firm