- Technologia pomaga nam zwiększać wyniki przy tym samym nakładzie pracy i tej samej liczbie pracowników. To spora oszczędność i poprawa efektywności. Na naszym przykładzie można udowodnić tezę, że wdrażanie w proces zarządzania nowych technologii nie musi wiązać się z cięciami – dodaje.

Scenariusze dla branży leasingowej: Czy technologia zastąpi ludzką pracę?